Koulun aloittaminen

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen


Uusien oppilaiden esiopetus alkaa aina syksyisin.

Kouluun tulee ilmoittautua tammikuussa, tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Uusien esioppilaiden kotiin lähetetään kirjeitse tieto esikoulun alkamisesta ja ilmoittautumispyyntö edellisen vuoden lopussa. Lisäksi esiopetukseen ilmoittautumisesta muistutetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallislehdessä. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen -lomake löytyy myös kaupungin kotisivuilta www.akaa.fi/akaa_info/lomakkeet/.

Esiopetusta annetaan Arvo Ylpön koulun, Nahkialan koulun, Pappilan koulun, Rasin koulun, Viialan yhtenäiskoulun, Sontulan koulun ja Kirkonkylän koulun esiopetukselle varatuissa tiloissa. Esiopetusta on 20 tuntia viikossa, eli 4 tuntia jokaisena koulupäivänä. Esiopetuksen toiminta-aika päivittäin on yleensä klo 9-13. Esiopetuksessa noudatetaan koulun työ- ja loma-aikoja, eli lukukausi ja lomat ajoittuvat kuten koululaisilla. Akaan kaupungin esiopetustilat ovat koulujen osalta rajalliset. Tämän vuoksi joidenkin koulujen esiopetuspaikkojen määriä joudutaan rajoittamaan.

Esiopetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, jossa on määritelty esiopetuksen keskeiset tavoitteet. Esiopetuksesta vastaavat esiluokanopettajat apunaan koulutetut koulunkäynninohjaajat. Esiopetus on perheille maksutonta, ja lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Sivistysjohtaja tekee lopullisen päätöksen esiopetuspaikasta.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen


Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa uusilla oppilailla aina syksyisin.         

Kouluun ilmoittaudutaan tammikuussa, tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajille lähetetään edellisen vuoden lopussa tieto koulun alkamisesta ja ilmoittautumispyyntö kouluun sähköisen reissuvihko Wilman kautta. Lisäksi kouluun ilmoittautumisesta muistutetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallislehdessä. 

Esikoululaiset ilmoittautuvat peruskouluun Wilman kautta. Mikäli  huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä oman koulun kansliaan tai Wilman pääkäyttäjään, puh. 040 335 3221.

Pääsääntöisesti koulupaikka osoitetaan samaan kouluun missä oppilas on käynyt esikoulunkin, eli lähikouluun. Lähikoulu voi perustellusta syystä olla myös muu kuin maantieteellisesti lähin koulu. Perusopetus on perheille maksutonta, ja oppilaat saavat päivittäin lämpimän aterian. Sivistysjohtaja tekee lopullisen päätöksen koulupaikasta.
 

Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta

 
Esiopetusta täydentävä toiminta on perusopetuslain mukaista
  1. aamu- ja iltapäivätoimintaa tai
  2. varhaiskasvatusta perheen valinnan mukaan

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään siinä koulussa, jossa esiopetusryhmä on. Toimintaa tarjotaan koulun tiloissa klo 6.30 – 9.00 ja klo 13.00 – 17.00 ja toiminnasta vastaa koulun kasvatushenkilökunta. Esioppilaalta peritään aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu.

Varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodeissa, vaikka esiopetusryhmä toimii aina koulussa. Päiväkotipaikka osoitetaan kunnalliseen päiväkotiin. Toiminnasta peritään hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksu.                             

                                 

Kuljetus kouluun


Jos esi- tai perusopetuksessa olevan oppilaan koulumatka enemmän kuin viisi kilometriä, oppilaalla on perusopetuslain 32 § mukaisesti oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Tulevan lukuvuoden koulukuljetusta on haettava aina huhtikuun loppuun mennessä. Lomakkeen saa kouluilta sekä kaupungin kotisivuilta www.akaa.fi/akaa_info/lomakkeet/

 


Lisätietoja esi- ja perusopetuksesta:

Koulutoimisto/hallintosihteeri Paula Harinen
puh. 040 335 3216, paula.harinen(at)akaa.fi

 

Uutisia ei löytynyt.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi