Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuolto
 

Kouluterveydenhoitaja Ansa Kopperoinen, puh. 040 335 2602, on tavattavissa Arvo Ylpön koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 8-16, sekä perjantaisin klo 8-14. 

Oppilailla on terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset 1. ja 5. luokilla sekä terveydenhoitajan tarkastus vuosittain. Tulevien 1. luokkalaisten terveydenhoitajan tarkastukset pyritään toteuttamaan ennen koulun alkua kesän aikana.

Kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneille oppilaille. Vapaa-ajan tapaturmat ja sairaustapaukset hoidetaan ensisijaisesti terveysasemalla.

Kouluterveydenhuollon vastaanotto on vanhalla kivikoululla. Kulku tapahtuu vasemman puoleisesta ulko-ovesta.

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi toimivat kaikissa Akaan kouluissa. Työntekijät ovat tavoitettavisa puhelimitse arkisin klo 8 - 15. Mikäli tavoittaminen on hankalaa, on mahdollista lähettää Wilma- tai tekstiviesti tai jättää soittopyyntö vastaajaan.


Koulukuraattori


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, pelko- ja jännitystiloja, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Koulukuraattori Heidi Raassina

heidi.raassina@akaa.fi
puh. 040 335 3400

 

 


Koulupsykologi


Koulupsykologin työn tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistaa heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, ryhmässä olemiseen, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuollon henkilöstön ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat tai oppilas itse voi ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin. Oppimisvaikeuksia voidaan selvitellä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan opetuksen tukitoimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan niihin.

Koulupsykologi tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivien aikana. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Koulupsykologi

puh. 040 335 3401

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi