Koulun säännöt

Koulun sääntöjen tavoitteena on luoda turvallinen ja innostava työympäristö sekä koulun lapsille, että siellä työskenteleville aikuisille.

1. YSTÄVÄLLINEN KÄYTÖS

Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan. Tervehdin aikuisia. Kielenkäyttöni on asiallista. En vahingoita koulun omaisuutta enkä ympäristöä. En myöskään ota koululle kuuluvia tavaroita omakseni.

2. KIUSAAMINEN

En kiusaa ketään. Yritän olla kaveri kaikille. En riko toisten rakennelmia tai pilaa toisten leikkejä. Jos minua kiusataan, kerron siitä aikuiselle.

3. KOULUTYÖ

Koulutyöni hoidan säännöllisesti ja parastani yrittäen. Jos olen jättänyt läksyjä tekemättä, opettaja voi jättää minut tekemään tehtäviä koulun jälkeen tunnin ajaksi kerrallaan. Kun olen poissa koulusta, otan selvää, mitä on tullut kotitehtäväksi. Toimitan koulusta saamani viestit kotiväelle viipymättä.

Pidän hyvää huolta koulutavaroistani ja olen niistä vastuussa. Jos hukkaan esimerkiksi koulukirjani tai vihkoni, minun täytyy hankkia tilalle uusi. Puheenvuoroa pyydän viittaamalla ja kuuntelen, mitä toiset sanovat. Oppitunneilla annan toisille työrauhan ja seuraan opetusta.

  • Katkaisen oppituntien ajaksi kännykästäni virrat tai laitan kännykkäni äänettömälle.
  • Koulu ei vastaa kännykän katoamisesta tai rikkoutumisesta.
  • Liikuntatunneille otan mukaani tarvittavat välineet (kts. liikuntatuntien varusteet).

4. VÄLITUNTI

Pukeudun välitunnille asiallisesti. Menen ulos turhia viivyttelemättä ja tulen tunnille kellon soidessa. Koulun käytävillä liikun rauhallisesti. Välitunnilla en kiusaa enkä tappele. Vessakäynnit hoidan välitunnin aikana. Vaatteet ja jalkineet laitan siististi käytävien reunustoille. Koulupäivän aikana en poistu koulun alueelta ilman opettajan lupaa.

Koulun piha-alue on koulun rakennusten ympärillä oleva aidattu alue, sekä osa puukoulun takana olevaa metsää. Pysyn pyörien luota poissa. Koulun pihapiirissä olevat puut ja pensaat saavat kasvaa rauhassa. Jalkapalloa saan pelata vain koulun kentällä sekä Areenalla luokkani vuorolla.

Turvallisuuden vuoksi en heittele kiviä enkä käpyjä. Talvella, kun kenttä on jäädytetty, kentälle ei saa mennä välitunnilla. Lumipalloja saa heittää vain sallittuun maalitauluun.

5. RUOKAILU

Noudatan hyviä pöytätapoja ja muistan käyttää oikeita ruokailuvälineitä. Ruokajonossa odotan vuoroani rauhallisesti. Syön ruoan, jonka otan lautaselleni ja laitan ruokailuvälineet siististi niille varattuun paikkaan. Pyrin syömään monipuolisesti ja riittävästi, jotta jaksaisin olla virkeä koko päivän.

6. TIETOKONEET

Tietokonetta saan käyttää vain opettajan luvalla. Tietokoneeseen en saa tallentaa mitään ilman lupaa. Tietokoneella en saa tehdä mitään sopimatonta. Jos käytän tietokonetta opettajan ohjeiden vastaisesti, tietokoneen käyttöäni rajoitetaan.

7. KOULUMATKAT

Koulumatkat kuuluvat koululakien mukaan koulupäivään, joten noudatan koulun sääntöjä koulumatkoillanikin. Olen varovainen liikenteessä ja noudatan liikennesääntöjä.

Pyöräillessä käytän pyöräilykypärää! Pimeänä vuodenaikana muistan käyttää heijastinta. Kouluun tullessani vien pyörän pyörille varattuun paikkaan ja lukitsen pyörän. En pyöräile koulun pihassa, enkä koske toisten pyöriin.

3. luokasta alkaen voivat oppilaat tulla pyörällä kouluun.

8. POISSAOLOT

Oppilaan huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolot heti luokanopettajalle Wilman kautta. Oppilas huolehtii poissaoloaikaisten tehtäviensä suorituksesta. Mikäli oppilas on esimerkiksi lomamatkan vuoksi koulusta poissa vähintään 4 päivää, huoltajan tulee pyytää lupa poissaoloon kirjallisesti. Luvan myöntää koulun rehtori. Lyhyemmistä poissaoloista lupa pyydetään luokanopettajalta.

9. MUITA ASIOITA

En tuo kouluun rahaa, enkä syö koulussa karkkia. En tule koulun sisätiloihin ennen koulun alkua. En käytä päärakennuksen aulatilaa läpikulkupaikkana. Koulun alueella ei saa tupakoida tai käyttää päihteitä tai huumeita.

RANGAISTUKSET

Perusopetuslaki säätää koulussa käytettävät rangaistustoimenpiteet. Kurinpitokohta jakautuu kahteen osaan: kurinpitorangaistuksiin sekä muihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Kurinpidolliset toimenpiteet ovat oppilaan luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta, jälki-istunto enintään kahdeksi tunniksi ja tekemättömien kotitehtävien suorittaminen työpäivän jälkeen valvotusti enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan. Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta, mikäli hän ei noudata poistumismääräystä.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi