Esiopetus

 

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka sisältö perustuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.(Opetushallitus, PL 14§). Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että esiopetuksen tehtävä on mm. edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Akaassa esiopetusta ohjaa Akaan esiopetussuunnitelma.

Esiopetusta annetaan koulupäivinä 20 tuntia viikossa eli 4 tuntia päivässä (760 tuntia vuodessa). Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen oikeutetuille esiopetus on lakisääteistä ja maksutonta.

Esiopetukseen ovat oikeutettuja lukuvuonna 2019 - 2020 kaikki 6-vuotiaat (2013 syntyneet). Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.
 

                                                   

                                           

                                

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi