Erityisopetus

Koulussamme annetaan laaja-alaista, osa-aikaista erityisopetusta.

 

Tavoitteet

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta saavuttamaan opetussuunnitelman mukaiset perustiedot ja taidot. Painopistealue on ennaltaehkäisevässä ja varhaiskuntouttavassa työssä. Tavoitteena on lisätä oppilaan oppimisvalmiuksia, oppimaan oppimista ja ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä varhaisen diagnosoinnin ja kuntoutuksen avulla. Oppisisältöjä voidaan myös yksilöllistää vastaamaan kunkin oppilaan oppimisedellytyksiä. Varhaiseen väliintuloon pyritään myös silloin, kun oppilaalla havaitaan keskittymis-, käyttäytymis- ja/tai motivaatio-ongelmia, tai muita elämänpiiriin liittyviä asioita, jotka vaikuttavat haittaavasti oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen.

 

Opettajat

Osa-aikaista erityisopetusta sekä tehostettua tukea antavat erityisopettajat Kastehelmi Aho ja Hannele Vuoristo.

Kastehelmi Aho ( esi - 2. lk ) 0403352011

Hannele Vuoristo ( 3. - 5. lk ) 0403352013

 

 

 

                           

 

 

                                 

                                   

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi