Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Maksut 1.8.2018 alkaen

 

 

Maksut esikoululaisilla:

 

Palvelun tarve taulukon mukainen maksu maksu jos 1 sisarus varhaiskasvatuksessa maksu jos 2 tai useampi sisarus varhaiskasvatuksssa
1-3 h / pv 70 e / kk 70 e / kk 29 e / kk
3-4 h / pv 120 e / kk 87 e / kk 35 e / kk
yli 4 h / pv 140 e / kk 103 e / kk 41 e  kk
käynnit 3 - 10 / kk 8 e / krt 8 e / krt 8 e / krt

 

Esikoululaisen maksut voidaan huoltajien niin halutessa määrittää varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisina. Tällöin vanhemmat toimittavat hakemuksen mukana tulotiedot, joiden perusteella maksu määräytyy.

 

Maksut koululaisilla:

 

 

Palvelun tarve taulukon mukainen maksu

sisarusalennus (vanhin lapsi, jos 2 tai useampi sisarus ap-ip-toiminnassa)

1 - 3 h / pv 70 e / kk 60 e / kk
 3 - 4 h / pv 120 e / kk 110 e / kk
yli 4 h / pv 140 e / kk 120 e / kk
käynnit 3-10 / kk 8 e / krt 8 e / krt
  • Laskutus tapahtuu varattujen osallistumispäivien mukaisesti. Perhe sitoutuu
    päivien lukumäärään lukukaudeksi kerrallaan. Maksu peritään jokaiselta
    sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti kahta viikkoa aikaisemmin ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

    Toimintamaksusta voidaan hakea maksuvapautusta. Mikäli perheen tulot jäävät alle perhekohtaisen tulorajan, voidaan asiakkaan hakemuksesta myöntää maksuvapautus. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Perhekokoon lasketaan mukaan lapsen huoltajat ja talouden alle 18-vuotiaat lapset. Tuloina huomioidaan talouden bruttotulot.
  • Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa toiminnasta 11 päivää tai enemmän, peritään puolet kuukausimaksusta. Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi