Aamu- ja iltapäivätoiminta

Akaan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista esikoululaisten ja  koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti esikoululaisille sekä 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille.


Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnnan suunnitelma
SIV 8.2.2018 § 13

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut


Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet

 • hakemuslomake löytyy kohdasta Akaa Info -> Lomakkeet
 • paperisia hakulomakkeita saa myös toimipaikoista
 • hakemukset palautetaan kuhunkin toimipaikkaan
 • toimintapaikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden
 • toimintaan on haettava vähintään kaksi viikkoa ennen aloituspäivää

Tavoitteet

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • turvallisen, monipuolisen ja toiminnallisen ajan järjestäminen aamulla ennen kouluun menoa sekä välittömästi koulupäivän jälkeen
 • aktiivisen toiminnan vastapainoksi on mahdollisuus läksyjen lukuun, lepoon ja rauhoittumiseen


Toiminta-aika

 • aamutoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.30 alkaen ja iltapäivätoimintaa klo 17 saakka
 • toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä maanantaista perjantaihin
 • syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikaan toimintaa ei järjestetä, esikoululaisille toiminta järjestetään loma-aikoina keskitetysti tarpeen mukaan


Mitä aamu- ja iltapäivätoiminnassa tehdään?

 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa valtakunnalliset opetushallituksen hyväksymät perusteet sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma
 • lisäksi jokaisessa toimipaikassa on oma päivärytmi ja viikko-ohjelma
 • toiminnassa yhdistellään vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa aikuisen valvonnassa ja ohjauksessa
 • ohjatut toimintatuokiot sisältävät mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, leivontaa ja luovaa ilmaisua. Ohjattuun toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista
 • retkistä ja tapahtumista ilmoitetaan aina erikseen
 • iltapäivän aikana lapsilla on mahdollisuus läksyjentekoon. Päävastuu läksyistä on kuitenkin aina vanhemmilla.
 • aamupäivätoiminta on rauhallista yhdessäoloa ja valmistautumista koulupäivään. Aamutoiminnassa esikoululaisille tarjotaan aamupala, koululaiset voivat ottaa omat eväät mukaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan kaikille välipala.

Toimipaikat ja yhteyshenkilötYhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi