Harjoitusvuorot

Liikuntapaikkojen vakiovuorot on haettava kirjallisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella päätetään vakiovuorot ilmoitetulle aikavälille. Mikäli hakemuksia on paljon, kutsutaan hakijat erilliseen palaveriin ennen päätöksentekoa.

 

 

 


Liikuntatilojen ja -paikkojen vakiovuorojen hakuajat
 

Liikuntapaikkojen ja -tilojen vuokrauksen periaatteisiin, taksoihin ja hakuaikoihin liittyvää tietoa saat liitteestä
Liikuntatoimen maksut


 

Kuva: Markku Ruonala

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi