Matka Akaan kulttuurimaisemaan

Kokoontumispaikkana kulttuuritalo Laaksola
Bussi odotti matkustajiaan
Euroopan rakennusperintöpäivän lippu
Oppaana arkkitehti Lasse Majuri
Kartanontie
Kurvolassa
Oppainamme Anni Tiura...
... ja Lasse Majuri
Oppaana Olavi Lahdensivu
Viialan kirkossa


Matka Akaan kulttuurimaisemaan


Akaassa on maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä sekä perinne­maisemia. Nämä ovat syntyneet ihmisen ja luonnon yhteistyönä, ja ovat alati muuttuvaisia. Akaa-Seura tarjosi mahdollisuuden katsoa näitä ympäristöjä pintaa syvemmältä. 

Liikkeelle lähdettiin Viialan taksiaukiolta busseittain. Kulttuuritalo Laaksolassa kahvit nautittuaan porukka lähti kohti Lontilanjokilaaksoa. Reitti kulki Kurisjärven maisemien kautta takaisin Toijalaan ja Hämeentietä Viialaan ja siitä edelleen Varrasniemelle. Vierailu ulottui myös Haihunkoskelle ja lopuksi osallistujat tutustuivat Viialan kirkkoon.

Euroopan Rakennusperintöpäivää vietetään vuosittain, ja vuonna 2010 se oli 11.9. teemalla "Rakennettu maisema". Maksuttoman bussiretken järjesti Akaa-Seura ry yhteistyössä Akaan kulttuuripalveluiden kanssa.


Kuvat: c) Jaana Kari-Lepistö

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi