Avustusperiaatteet

Kulttuuritoiminnan avustussääntö


Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Akaan kulttuuritoimintaa.

Avustusten myöntämisestä päättää sivistyslautakunta. Kulttuuritoimen avustustoiminta on harkinnanvaraista.


Yleisiä periaatteita

Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää:

 • akaalaisille yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan taide- tai kulttuuritoimintaa
 • muille Akaassa toimiville yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen
 • akaalaisille kulttuurilaitoksille
 • akaalaisille yksityishenkilöille

Avustuksia myönnetään kohdeavustuksina. Avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Kohdeavustukset on haettava ennen avustettavan hankkeen tai tapahtuman toteuttamista.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on jo saanut avustusta samaan tarkoitukseen joltain muulta Akaan kaupungin yksiköltä.


Avustusmuodot


Kohdeavustus
Avustus myönnetään yhdistyksille, kulttuurilaitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille muun muassa:

 • kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen
 • kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistämiseen
 • julkaisukuluihin
 • näyttelytoimintaan
 • ohjaajan palkkioihin
 • kurssikustannuksiin
 • kansainväliseen toimintaan, etusijalla ystävyyskuntatoiminta
 • materiaalikustannuksiin
 • harkinnan mukaan muihin kuluihin

Kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan erityisesti:

 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • toiminnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin.

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealuista.


Hakumenettely

Avustukset ovat haettavina vuosittain maaliskuussa-huhtikuussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustus myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Avustushakemus tehdään avustukseen sopivalle hakemuslomakkeelle. Avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 1. talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 2. toimintakertomus ja tilinpäätös
 3. toiminnantarkastajien lausunto
Avustuksiin käytettävät hakemuslomakkeet on täytettävässä ja tulostettavassa muodossa excel- tai doc-tiedostona osoitteessa www.akaa.fi/lomakkeet.


Avustuksen maksatus

Kohdeavustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan. Kohdeavustuksista voidaan ennakkona maksaa enintään puolet. Ennakko voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli avustettava kohde ei toteudu tai poikkeaa avustuspäätöksestä.Tukea muualta


Kaupungin avustustoiminnan lisäksi erilaiset säätiöt ja yhteisöt myöntävät apurahoja taiteen tekemiseen ja kulttuurille. Näistä kattavan kuvan saa Säätiöpalvelun sivun linkkejä seuraamalla: http://www.saatiopalvelu.fi/fi/

Pirkanmaalla tärkeitä kulttuurin tukijoita ovat myös Taiteen keskustoimikunnan alainen Pirkanmaan taidetoimikunta sekä Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto.Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi