Omien tietojen tarkastus

Tarkastuspyyntölomakkeet


Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö


Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.
Omakanta.fi-palvelun Potilastiedon arkistossa voit tarkastella omia potilaskertomuksiasi.

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Perusturvatoimen hallinto / Toimisto

Sampolantie 5

37800 Akaa


Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö


Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Perusturvatoimen hallinto / Toimisto

Sampolantie 5

37800 Akaa

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö


Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Perusturvatoimen hallinto / Toimisto

Sampolantie 5

37800 Akaa


Sivistystoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö


Sivistystoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)


Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Kaupungintalon neuvonta (aukiolo ark. 9:00-15:00)

Myllytie 3

37800 AkaaTeknisen toimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö


Teknisen toimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)


Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Kaupungintalon neuvonta (aukiolo ark. 9:00-15:00)

Myllytie 3

37800 AkaaHallintotoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö


Hallintotoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)


Lomakkeet voi tuoda osoitteeseen (valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi):

Kaupungintalon neuvonta (aukiolo ark. 9:00-15:00)

Myllytie 3

37800 Akaa

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi