Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus


25.5.2018 kaikkien Euroopan alueen yhteisöjen pitää alkaa soveltamaan EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta. Samalla Suomessa aletaan soveltamaan myös uutta tietosuojalakia, joka täydentää EU:n tietosuoja-asetusta. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Akaan kaupunki on aloittanut asetukseen liittyvän projektin, joka tähtää siihen että 25.5.2018 asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi projektin tavoitteena on rakentaa Akaan kaupungin hallintoon sisäänrakennettu riskienhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. tietosuoja-asioita mietitään osana muutoksia ja uudistuksia.

Akaan tietosuojavastaava on Asko Mäkinen (p. 040 335 3206). Lisäksi kaupunginhallitus on nimennyt tietosuojatyöryhmän, joka koostuu toimialojen ammattilaisista. Tämä ryhmä ohjaa riskienhallinnan kehittämistä Akaan kaupungissa ja valvoo että tietosuoja-asetusta noudatetaan koko organisaatiossa.

Tietosuojaselosteet


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi