Suunnitelmat ja ohjelmat
Kaupungin omat suunnitelmat, strategiat ja ohjelmatAkaan kaupungin strategia


Akaan kaupungin viestintäohje

Energiatehokkuussopimus - Toimintasuunnitelma

Henkilöstöstrategia

Hyvinvointikertomus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Talouden tasapainottamisohjelma

Terveyden- ja vanhustenhuollon uudistamisohjelma

Vanhustyön strategia - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 - 2019
- Liite 1: Ikäihmisen palvelulinjakuvaus
- Liite 2: Toimenpideohjelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2009

Sivistystoimen suunnitelmat ja ohjelmat


Akaan lukion aikuislinjan opetussuunnitelma

Akaan lukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

Akaan lukion opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Koulukuljetusperiaatteet

Kulttuuriraide-kulttuurikasvatusohjelma

Opetushallituksen opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

Opetustoimen TVT-strategia

Oppilaanohjauksen suunnitelma Akaan perusopetuksessa

Oppilashuoltolain toteutus Akaassa

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Akaan kaupungissa

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Akaan linjaukset

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia


Akaan päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin omilta sivuilta kohdasta
Lapset, nuoret ja perheet -> VarhaiskasvatusMuiden organisaatioiden suunnitelmat, strategiat ja ohjelmat


Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma


Etelä-Pirkanmaan turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma


Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia


Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi