Suunnitelmat ja ohjelmat

 

Akaan suunnitelmat, strategiat ja ohjelmat

 


Akaan kaupungin strategia

Akaan kaupungin viestintäohje

Energiatehokkuussopimus - Toimintasuunnitelma

Henkilöstöohjelma 2018-2020

Hyvinvointikertomus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Talouden tasapainottamisohjelma

Terveyden- ja vanhustenhuollon uudistamisohjelma

Vanhustyön strategia - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 - 2019
- Liite 1: Ikäihmisen palvelulinjakuvaus
- Liite 2: Toimenpideohjelma

 

Sivistystoimen suunnitelmat ja ohjelmat

 

Akaan lukion aikuislinjan opetussuunnitelma

Akaan lukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

Akaan lukion opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Koulukuljetusperiaatteet

Kulttuuriraide-kulttuurikasvatusohjelma

Opetushallituksen opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

Opetustoimen TVT-strategia

Oppilaanohjauksen suunnitelma Akaan perusopetuksessa

Oppilashuoltolain toteutus Akaassa

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Akaan kaupungissa

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Akaan linjaukset

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia

 

Akaan päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin omilta sivuilta kohdasta
Lapset, nuoret ja perheet -> Varhaiskasvatus

 

 

Muiden organisaatioiden suunnitelmat, strategiat ja ohjelmat
 


Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma

Etelä-Pirkanmaan turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia


 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi