Muutoksenhaku päätöksiin


Oikaisuvaatimus

 • Viranhaltijan, lautakunnan tai kaupunginhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen

 • Oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan voi tehdä päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

 • Oikaisuvaatimusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa)

 • Oikaisuvaatimus voi perustua päätöksen laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen

 • Lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle

 • Viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään asianosaiselle ylemmälle toimielimelle eli lautakunnalle tai kaupunginhallitukselle

 • Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista

 • Lautakuntien ja kaupunginhallituksen pöytäkirjat sisältävät oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään myös asianosaisille lähetettävään pöytäkirjanotteeseen


Kunnallisvalitus

 • Valtuuston päätökseen sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella

 • Valitusta ei kuitenkaan voi tehdä päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

 • Kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksissä oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei voi tehdä kunnallisvalitusta.

 • Kunnallisvalitusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa)

 • Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
  1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
  3) päätös on muuten lainvastainen

 • Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  Raatihuoneenkatu 1
  13100 Hämeenlinna

 • Valitus tulee tehdä kirjallisesti ja valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista

 • Lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat sisältävät muutoksenhakuohjeet, jotka liitetään myös asianosaisille lähetettävään pöytäkirjanotteeseen. Ohjeista selviää päätösten oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus sekä oikea oikaisuvaatimus- ja valitusviranomainen. Lisäksi valitusosoituksessa annetaan ohjeet valituskirjelmän laatimiseksi.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi