Luottamuselimet

Kaupunginhallitus


Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallituksen tehtävänä on:

 • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
 • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
 • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
 • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
 • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
 • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
 • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta

 

Henkilöstöjaosto
 

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto:

 

Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta


Lautakunta ratkaisee, mikäli valtuusto ei ole toisin päättänyt, seuraavat asiat:

 • Päättää asioista, jotka ovat tarpeen lautakunnan toimialan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi
 • Hyväksyy lautakunnan toimialan toiminta-ajatuksen ja toiminta-suunnitelman sekä tehtäväalueiden ja tulosalueiden toimintasuunnitelmat
 • Hyväksyy lautakunnan toimialan sopimukset ja sitoumukset valtuuston päättämien määrärahojen rajoissa hankintasääntöä noudattaen
 • Päättää toimialaan kuuluvan avustuksen jakamisesta
 • Vahvistaa toimialansa maksut

   

Elinvoimalautakunta

 

 

 

Perusturvavaliokunta


Yhteistoiminta-alueen 14-jäseninen perusturvalautakunta ja Akaan kaupungin 9-jäseninen perusturvavaliokunta
 

 

Sivistyslautakunta

 

 

Tarkastuslautakunta

 

 

Tekninen lautakunta

 


Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Varajäsenet (henkilökohtaiset, järjestyksessä)

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi