Päätöksenteko

Akaan kaupunginvaltuusto


Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta ja käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisestä ja palveluista sekä niistä perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Valtuusto hyväksyy talousarvion sekä tilinpäätöksen ja valitsee jäsenet kaupungin toimielimiin. Valtuuston tehtävät määritellään kuntalain 13 §:ssä ja sen työskentelyä ohjaa kaupungin hallintosääntö.

Valtuuston kokoukset järjestetään pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä arkikeskiviikkona klo 18 valtuustosalissa Akaan kaupungintalolla. Kokouskutsu asialistoineen on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten yleisö on tervetullutta seuramaan valtuustoasioiden käsittelyä.

Valtuusto 2017-2021

 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat


Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia, mutta niiden esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua kaupungin nettisivuilla sekä kirjastoissa.

Hallituksen kokoonpano
 

Lautakunnat ja jaostot


Lautakuntien ja jaostojen kokoukset eivät ole julkisia, mutta niiden esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua kaupungin nettisivuilla.

Toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä Akaan kaupungin kotisivuilla internetissä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen viimeistään kokousviikkoa seuraavan viikon maanantaina.
Mikäli kyseinen päivä on arkipyhä, pidetään pöytäkirja yleisesti nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Lautakuntien ja jaostojen kokoonpanot

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistoihin voi tutustua kaupungin nettisivuilla.

Toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä Akaan kaupungin kotisivuilla internetissä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen viimeistään kokousviikkoa seuraavan viikon maanantaina.
Mikäli kyseinen päivä on arkipyhä, pidetään pöytäkirja yleisesti nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi