Vähennystä on mahdollista hakea vain yhdellä vähennysperusteella:

A = Kiinteistölle on rakennettu rakennusvalvonnan hyväksymän luvan mukaisesti huleveden hallintamenetelmiä, joilla kiinteistöltä syntyviä hulevesiä vähennetään, tasataan tai käsitellään muulla tavoin (kerroin 0,5)
B = Kiinteistö on saanut luvan johtaa kaikki hulevetensä valtion järjestelmään (kerroin 0,5)
C = Kiinteistö on ainoastaan yleishyödyllisessä tarkoituksessa (kerroin 0,5)
D2 = Kasvillisuuden osuus tontin pinta-alasta >25 % mutta <50 % (30 €)
D3 = Kasvillisuuden osuus tontin pinta-alasta > 50 % (50 €)

Teidän tulee todentaa oikeutus hakemaanne vähennykseen yhdellä tai useammalla liitetiedostolla. Huomioittehan, että selkeät liitteet jouduttavat hakemuksenne käsittelyä.
Kertokaa Lisätietoja-kentässä miten liite tai liitteet liittyvät asiaan. Yhden liitteen maksimikoko on 10Mb.

Muutoksenhakua koskevan päätöksen saa lähettää sähköpostitse (Ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne yhteystietojen yhteydessä alla olevaan kenttään)