Korona-ajan avustuksia

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen rahoitustyökaluja yrityksille

Julkisia työkaluja on räätälöity, jotta ne auttaisivat yrityksiä poikkeustilasta selviämisessä ja sen aikaisessa liiketoiminnan kehittämisessä. Osa rahoituksestan vastaa myös yrityksen kassakriisiin. Tässä joitakin esimerkkejä. Ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa aina rahoittajan sivuilta.

Yksinyrittäjien korona-avustus yritystoiminnan kuluihin

Poimintoja yksinyrittäjän avustuksen tukiohjeista

 • Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Avustus on 2000 euroa ja sitä voi käyttää 16.3.-31.8. välillä yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, pois lukien palkat.
 • Yksinyrittäjä voi hakea avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta yrityksen kotikunnasta.
 • Yrittäjä voi saada sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa/starttirahaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Lisätietoa rahoituksesta ja sähköinen hakulomake »

YTJ-rekisteri, josta voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan »

Kustannustuki yrityksille

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla. Tukea voi hakea 31.8.2020 asti

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Hakija voi tarkistaa toimialaluettelon Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Valtiokonttori järjestää tiistaina 30.6.2020 klo 13 webinaarin, jossa asiantuntijat kertovat kustannustuesta ja sen hakemisesta. Webinaari on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena. Lisätietoja webinaarista ja osallistumislinkki >

Kustannustuen puhelinpalvelu palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050

Lisätietoja hakijalle:

Yritysten kustannustuki

Usein kysytyt kysymykset 

Työ- ja elinkeinoministeriön kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Työ- ja elinkeinoministeriön koronavirustoimintaohjeita yrityksille

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut

Palveluun on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Koronaepidemian aiheuttamiin uudistumis- ja muutostarpeisiin ja esimerkiksi talouden starategiseen suunnitteluun on tarjolla asiantuntija-apua. Analyysin (liiketoiminnan nykytilan arviointi) ja konsultointipäivän (yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivien kehittämistoimenpiteiden räätälöinti) hinta on nyt 30 euroa + alv/päivä. Hakemuksen voi jättää vaikka heti, kun olet ensin keskustellut asiasta konsultin tai rahoittajan edustajan kanssa.

Lisätietoa ELY-keskuksen tiedotteesta »

Finnvera rahoitustyökalut

Finnvera turvaa lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti myöntämällä takauksia. Yrityksen pitää kuitenkin ennen Finnveraa kääntyä luottoasiassa oman pankkinsa puoleen. Finnveran takausosuus on 80 %.

Lue lisää Finnveran sivuilta »

Tuki ravitsemisliiketoiminnalle

Tasavallan Presidentti vahvisti 29.5.2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Valtioneuvosto antaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla asetuksen voimaantulosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 5.6.2020.

Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti ravintoloille rajoitusten kohtuullista kompensointia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Hallituksen eduskunnalle esittämässä mallissa on kaksi osaa, joista toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Aiheesta lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tuen määrä

Voit saada tukea 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Lista kaikista maataloustuotteista

Ajantasainen tieto ELY-keskuksen sivuilla

Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.

Ajantasainen tieto ELY-keskuksen sivuilla

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin 6-250 työntekijää työllistäville, haku auki 31.10.2020 asti

Business Finlandin tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka haluavat kehittämistoiminnan avulla parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut. Rahoitusta voivat hakea myös merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja yhdistykset, jos koronavirus on vaikuttanut niiden liiketoimintaan.

Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten hakija yrittää ratkaista nämä haasteet kehittämistoimilla. Rahoitus on tarkoitettu sekä siltarahoitukseksi akuutin kriisin yli että uuden kilpailuedun luomiseksi kriisin jälkeen. Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Ajantasainen tieto Business Finlandin sivuilta

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen erillishaku, haku päättyi 8.6.2020

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää (toiminimiyritysten kohdalla myös isommat), jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta »

Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoitus, haku päättyi 8.6.2020

 • Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrtyksille (27.3. mennessä Business Finlandiin tulleet hakemukset käsitellään alkuperäisten ehtojen mukaisesti, eli niissä otetaan huomioon myös alle kuusi henkilöä työllistävien yritysten hakemukset)
 • Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja
 • Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus

Lue lisää Business Finlandin sivuilta »

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi