Korona-ajan avustuksia

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen rahoitustyökaluja yrityksille

Julkisia työkaluja on räätälöity, jotta ne auttaisivat yrityksiä poikkeustilasta selviämisessä ja sen aikaisessa liiketoiminnan kehittämisessä. Osa rahoituksestan vastaa myös yrityksen kassakriisiin. Tässä joitakin esimerkkejä.

Yksinyrittäjien korona-avustus yritystoiminnan kuluihin

Poimintoja yksinyrittäjän avustuksen tukiohjeista

 • Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Avustus on 2000 euroa ja sitä voi käyttää 16.3.-31.8. välillä yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, pois lukien palkat.
 • Yksinyrittäjä voi hakea avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta yrityksen kotikunnasta.
 • Yrittäjä voi saada sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa/starttirahaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Lisätietoa rahoituksesta ja sähköinen hakulomake »

YTJ-rekisteri, josta voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan »

 

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen erillishaku

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää (toiminimiyritysten kohdalla myös isommat), jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta »

 

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut

Palveluun on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Koronaepidemian aiheuttamiin uudistumis- ja muutostarpeisiin ja esimerkiksi talouden starategiseen suunnitteluun on tarjolla asiantuntija-apua. Analyysin (liiketoiminnan nykytilan arviointi) ja konsultointipäivän (yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivien kehittämistoimenpiteiden räätälöinti) hinta on nyt 30 euroa + alv/päivä. Hakemuksen voi jättää vaikka heti, kun olet ensin keskustellut asiasta konsultin tai rahoittajan edustajan kanssa.

Lisätietoa ELY-keskuksen tiedotteesta »

 

Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoitus

 • Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrtyksille (27.3. mennessä Business Finlandiin tulleet hakemukset käsitellään alkuperäisten ehtojen mukaisesti, eli niissä otetaan huomioon myös alle kuusi henkilöä työllistävien yritysten hakemukset)
 • Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja
 • Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus

Lue lisää Business Finlandin sivuilta »

 

Finnvera rahoitustyökalut

Finnvera turvaa lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti myöntämällä takauksia. Yrityksen pitää kuitenkin ennen Finnveraa kääntyä luottoasiassa oman pankkinsa puoleen. Finnveran takausosuus on 80 %.

Lue lisää Finnveran sivuilta »

 

Tuki ravitsemisliiketoiminnalle

Hallitus sopi mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia. Tuki ei ole vielä voimassa, eduskunnan on ensin hyväksyttävä hallituksen esitys. Malli koostuu alustavasti kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: 1) tuesta uudelleentyöllistämiseen ja 2) hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta.

Aiheesta lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

 

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tuen määrä

Voit saada tukea 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Lista kaikista maataloustuotteista

Ajantasainen tieto ELY-keskuksen sivuilla

 

Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.

Ajantasainen tieto ELY-keskuksen sivuilla

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi