Yrittäjät toivovat kaupungilta aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä

 

Akaalaisten yrittäjien mielestä Akaan kaupunki voi parhaiten edesauttaa paikallista yritystoimintaa aktiivisilla elinkeinopalveluilla ja toimimalla pitkäjänteisesti sekä ennakoivasti. Tiedot käyvät ilmi Akaan kaupungin järjestämästä elinkeinokyselystä yrittäjille. Vajaa puolet vastanneista, 47 prosenttia, pitää aktiivisia elinkeinopalveluita tärkeinä. Lähes yhtä monelle pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus ovat avainasioita.

Kaupungin toivotaan tekevän yritysmyönteistä kaavoitusta (37 prosenttia) sekä kasvattavan kaupungin tunnettavuutta (29 prosenttia). Yhteisiin hankkeisiin ja kampanjoihin osallistuminen, infran kehittäminen ja hyvät julkiset palvelut nähdään myös tärkeinä. Kyselyssä korostui toive julkisten hankintojen keskittämisestä paikkakunnalle ja verotuksen laskeminen.

Kun vastaajilta kysyttiin vapaamuotoisia ideoita oman yrityksen toimintaedellytysten parantamiseksi, esiin nousivat kaupungin markkinointi, moottoritien hyödyntäminen Akaan kehittämisessä, keskustan elävöittäminen ja julkisen liikenteen parantaminen. Kaupungin toivottiin järjestävän erilaisia tapahtumia ja tempauksia ja aloittavan valokuidun rakentamisen.

Verotuksen ja hulevesimaksun keventäminen nousi esiin useissa vastauksissa.

 

Toimintaan lisää yrityslähtöisyyttä ja avoimuutta


Yrittäjien mielestä Akaan kaupunki on onnistunut parhaiten elinkeinopalveluiden toimivuudessa (36 prosenttia), viestinnän toimivuudessa ja avoimuudessa (18 prosenttia) ja palveluiden järjestämisessä (17 prosenttia).

Heikoiten kaupunki on yrittäjien mielestä suoriutunut yrityslähtöisessä päätöksenteossa; tätä mieltä oli 65 prosenttia vastanneista. Kaupungin toiminnan ja viestinnän avoimuus, selkeä ja tavoitteellinen elinkeinopolitiikka ja hankintapolitiikka vaativat yrittäjien mielestä selvää parannusta.

Yrittäjät toivovat saavansa kaupungilta tietoa palveluista ja tapahtumista ensisijaisesti sähköpostitse ja kaupungin nettisivuilta. Kaupungin järjestämiä säännöllisiä aamukahvitilaisuuksia toivoi vajaa kolmannes vastaajista.

Elinkeinokyselyyn tuli kaikkiaan 90 vastausta. Vastanneista 57 prosenttia edustaa 1-2 hengen yritystä, 18 prosenttia 3-5 hengen yritystä, 13 prosenttia 6-10 hengen yritystä, 10 prosenttia 11-20 hengen yritystä ja 2 prosenttia yli 50 hengen yritystä.

Kysely oli avoinna kaupungin nettisivuilla 21.11.–7.12.2018.

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken kaupunki arpoi Akaan pörriäisbussin yrityksen omaan käyttöön päivän ajaksi. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

 

Lisätietoja:

Akaan kaupungin elinkeinopäällikkö Jari Jokinen, puh. 040 335 6098, jari.jokinen@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi