Team Finland Trade Fair -messuavustus kansainvälisille b-2-b -messuhankkeille

Team Finland Trade Fair -messuavustus tulossa Tekesin rahoituspalveluihin 2016

17.12.2015

Rahoitusta pk-yritysten yhteisille kansainvälisille b-2-b -messuhankkeille uudistetaan vuoden 2016 alusta, jolloin rahoitus on siirtymässä Tekesiin. Samalla uudistuvat monet messuhankkeita koskevat linjaukset.

Hakijoiden tulee olla Suomessa rekisteröityjä pk-yrityksiä, joilla on toimintaa Suomessa sekä kannattavan vientitoiminnan edellytykset. Aikaisemmasta poiketen tuotteiden kotimaisuusastetta ei kuitenkaan enää tarkastella. Rahoitusta ei voida enää myöntää toiminimille eikä suuryrityksille.

Messuhankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia tulevat olemaan messuosaston kulut, joihin voidaan sisällyttää myös hankkeen tilintarkastuksen kustannukset. Muita messuhankkeesta aiheutuvia kustannuksia, kuten matka-, rahti-, tulkki- tai markkinointikustannuksia voidaan kattaa kiinteällä prosenttiosuudella. Tekes voi myöntää rahoitusta enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja enimmillään 30 000 euroa per yritys.

Luovien alojen osalta voidaan tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä messuosaston kustannuksia.

Jokainen yhteiseen messuhankkeeseen osallistuva yritys jättää oman hakemuksensa Tekesiin. Messuavustusta hakevia pk-yrityksiä pitää olla vähintään neljä. Hakemisen on tapahduttava koordinoidusti siten, että saman hankkeen hakemuksilla on oltava yhteinen nimi.

Lisätietoa

Heli Flink
puh. 029 50 25039
etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi