Avustusta haettavissa luovan työn välittäjätoiminnan kokeilu- ja kehittämishankkeisiin, haku auki 8.3.-19.4.2018

Uutinen: Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.3.2018

Avustusta haettavissa luovan työn välittäjätoiminnan kokeilu- ja kehittämishankkeisiin


Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on parhaillaan haettavissa avustusta luovan työn kokeilu- ja kehittämishankkeisiin, joilla edistetään kansainvälistymistä ja vahvistetaan välittäjätoimintaa. Haku päättyy 19.4.2018.

Avustuksilla edistetään luovan työn ja kansainvälistymisen edellytyksiä sekä vahvistetaan taiteen ja kulttuurin alojen välittäjätoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Välittäjätoiminnalla tarkoitetaan tässä haussa agentuuri-, manageri- tai muun vastaavan välittäjäyrityksen toimintaa, jonka tarkoituksena on saattaa välittäjäyrityksen asiakkaana olevan tuottajan tai oikeudenhaltijan kulttuurisisältö markkinoille. Toiminnan tavoitteena on tyypillisesti kulttuurisisällön markkinoille saattaminen, asiakaskunnan laajentaminen tai uusien markkinoiden avaaminen.

Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen, taide- ja kulttuurifestivaalien ja kulttuurimatkailun parissa toimiville oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, työryhmille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille. Oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät voivat kuitenkin olla hakijan yhteistyökumppaneina tai toiminnan kohteina.

Tarkemmat tiedot hausta ja avustuksen myöntämisen ehdoista löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksesta

Lisätietoja:

  • neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, p. 0295 3 30067
  • kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 3 30144
  • neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 3 30206


Kirsi Kaunisharju

Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue - Division for Art and Cultural Heritage

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Ministry of Education and Culture

PL 29, 00023 Valtioneuvosto - P.O Box 29, FI-00023 Government, Finland

Tel. + 358 (0) 295 3 30144, Mobile + 358 (0)40 352 6590

kirsi.kaunisharju@minedu.fi

www.minedu.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi