Vireillä olevat asemakaavat

 

Vuonna 2016 valmistui yksi asemakaava:

 • Akaanportin (Satamatie-Lentiläntie) asemakaavan muutos

Vuonna 2017 on valmistunut kolme asemakaavaa:

 • Hämeentie, korttelin 26 osan asemakaavan muutos
 • Torkon teollisuusalueen asemakaavan muutos
 • Kyröntie 35 asemakaava

Vuonna 2018 on valmistunut seitsemän asemakaavaa:

 • Ruususentien asemakaavan muutos
 • Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos
 • Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos
 • Hirvialhonkatu kortteli 78a, vaiheittainen asemakaavan muutos
 • Talttatien asemakaavan muutos
 • Akaan hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutos
 • Palokadun asemakaavan muutos


Vireillä olevat asemakaavat

 • Akaa Point, asemakaavan muutos
 • Aseman seudun asemakaavan muutos, vaihe II
 • Haittilanmäen asemakaavan muutos
 • Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos
 • Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutos
 • Alkkulan asemakaavan muutos
 • Sammaltien asemakaava
 • Urheilupuiston asemakaavan muutos

 

 


 

Akaa Point, asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Akaa Pointin teollisuus- ja logistiikka-alueelle Täysperävaununtien itäpuolella. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan uuden ratayhteyden rakentaminen alueelle laaditun ratasuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus on valmistunut.

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.10.2018 asettaa Akaa Point, asemakaavan muutoksen vireille, hyväksyi asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaehdotuksen. Asiakirjat oli julkisesti nähtävillä 24.10.-25.11.2018 välisen ajan.

 

Kaavaa laatii:
Va. kaavasuunnittelija
Helena Keva
p. 040 335 3208

etunimi.sukunimi@akaa.fi

Akaa Point, asemakaavan muutokseen liittyvää materiaalia:

 

______________________________________________

Aseman seudun asemakaavan muutos, vaihe II

 

Aseman seudun asemakaavan muutoksen II vaiheen kaava-alue rajattuna ortoilmakuvaan.Veturimuseo, kuvaaja Johanna Karelahti.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2016 hyväksynyt päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavoitusyksikkö.

etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Aseman seudun asemakaavan muutoksen II vaiheeseen liittyvää aineistoa

______________________________________________

Haittilanmäen asemakaavan muutos

 

 

Haittilanmäen asemakaavan muutos asetettiin vireille kiinteistön omistajan aloitteesta. 

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.10.2012 hyväksyä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 23.10.-6.11.2012.

Kaupunginhallitus kokouksessaan 1.4.2014 hyväksyi ja päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-12.5.2014.

Kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 21.4.2015 asettaa kaavaluonnos II:n nähtäville. Kaavaluonnos II oli nähtävillä 9.4.-31.5.2015 välisen ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 17.5.2016 asettaa kaavaluonnos III:n nähtäville.

Kaavaluonnos III:n asiakirjat olivat nähtävillä 1.6. - 3.7.2016 välisen ajan kaupungintalolla, kirjastoissa sekä kaupungin nettisivuilla.

 

Haittilanmäen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

______________________________________________________________

Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutos koskee Akaan Viialassa sijaitsevaa Tolvilan Turuntien etelänpuoleista aluetta.

Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Akaan kaupungin kaavoituksen ja maankäytön yksikkö. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2014  asettaa Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

OAS oli julkisesti nähtävillä 28.5.-29.6.2014 välisen ajan.

 

Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

______________________________________________________________

 

Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutos

 

Akaan kaupunki myi ent. Viialan museon rakennukset maaliskuussa 2015. Kaavamuutoksen tavoitteena on merkitä Puistokadun Koivistontien puoleinen pää asemakaavaan ja muuttaa merkintä vastaamaan sen nykyistä käyttötarkoitusta asumista.

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 7.11.2015 asettaa kaavamuutoksen vireille ja OAS:n nähtäville.

Nähtävilläoloaikaa jatkettiin 30.3.2016 saakka.

 

Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

 • OAS (kaupsula 4.11.2015)

______________________________________________________________

Alkkulan asemakaavan muutos

 

Alkkulan asemakaavan muutosalue sijaitsee Akaan Viialan taajaman pohjoispuolella. Alueelle laadittu asemakaava on pääosin vuodelta 1980. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava, joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja viihtyisän asuinalueen rakentumisen.

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2017 päättänyt asettaa Alkkulan asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä asettaa sen julkisesti nähtäville. Alkkulan asemakaavan muutos, OAS oli nähtävillä 18.10.-19.11.2017.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 4.4.2018 hyväksynyt ja päättänyt asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos, luonnos oli nähtävillä 18.4.-20.5.2018.

 

Kaavoitus- ja maankäyttöyksikkö
PL 34
37801 Akaa

Kaavaa laatii:

Va. kaavasuunnittelija
Helena Keva
p. 040 335 3208

etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Alkkulan asemakaavan muutos aineistoa:

 

______________________________________________________________

Sammaltien asemakaava

 

Kuva: GoogleMaps 2018

 

 

 

Kaava-alue sijaitsee Akaan Toijalan taajamassa, Junkkarin asuinalueella. Kaavan tavoitteena on muodostaa kaksi uutta pientalotonttia asemakaavan mukaiseen AO-korttelin jatkeeksi. Aloite kaavan laadintaan on tullut maanomistajalta.

 

 

 

 

 

 


Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2018 asettaa asemakaavan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen ja asetti ne julkisesti nähtäville. Aineisto oli nähtävillä 19.9.-19.10.2018 välisen ajan.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 7.11.2018 hyväksynyt ja päättänyt asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14.11.-16.12.2018 väliseksi ajaksi. Asiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalon 2. kerroksen kaavoituksen ilmoitustaululla, kaupungin kirjastoissa ja nettisivuilla. Asiakirjoista voi jättää palautetta määräaikaan 16.12.2018 mennessä kaavoitusyksikköön.

Kaavasta voi jättää palautetta:

Kaavoitus- ja maankäyttöyksikkö
PL 34
37801 Akaa

 

Kaavaan liittyvät kysymykset:
Helena Keva
va. kaavasuunnittelija
p. 040 335 3208

etunimi.sukunimi@akaa.fi

Sammaltien asemakaava aineistoa

 

______________________________________________________________

Urheilupuiston asemakaavan muutos

 

 

Kaava-alue sijaitsee Akaan Viialan keskustaajamassa. Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle suunnitteilla olevalle urheiluhallille ja keinonurmikentän tuntumassa oleva huoltorakennukselle tarkoituksenmukaisempi kaavamerkintä sekä alueen toimintojen edellyttämät paikoitusalueet. Aloite kaavan laadintaan on tullut Akaan kaupungilta.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 7.11.2018 asettaa asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen ja asetti ne julkisesti nähtäville. Aineisto oli nähtävillä 14.11.-28.11.2018 välisen ajan.

 

Kaavaan liittyvät kysymykset:
Helena Keva
va. kaavasuunnittelija
p. 040 335 3208

etunimi.sukunimi@akaa.fi

Urheilupuiston asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi