Vireillä olevat asemakaavat

 

Vuonna 2016 valmistui yksi asemakaava:

 • Akaanportin (Satamatie-Lentiläntie) asemakaavan muutos

Vuonna 2017 valmistui kolme asemakaavaa:

 • Hämeentie, korttelin 26 osan asemakaavan muutos
 • Torkon teollisuusalueen asemakaavan muutos
 • Kyröntie 35 asemakaava

Vuonna 2018 valmistui seitsemän asemakaavaa:

 • Ruususentien asemakaavan muutos
 • Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos
 • Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos
 • Hirvialhonkatu kortteli 78a, vaiheittainen asemakaavan muutos
 • Talttatien asemakaavan muutos
 • Akaan hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutos
 • Palokadun asemakaavan muutos

Vuonna 2019 on valmistunut seuraava asemakaava:

 • Akaa Point, asemakaavan muutos
 • Urheilupuiston asemakaavan muutos

Vireillä olevat asemakaavat:

 • Aseman seudun asemakaavan muutos, vaihe II
 • Haittilanmäen asemakaavan muutos
 • Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos
 • Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutos
 • Alkkulan asemakaavan muutos
 • Sammaltien asemakaava
 • Toijalan Kinon korttelin asemakaavan muutos
 • Ryödintien ja Hämeentien risteysalueen asemakaavan muutos

 

______________________________________________

Aseman seudun asemakaavan muutos, vaihe II

 

Aseman seudun asemakaavan muutoksen II vaiheen kaava-alue rajattuna ortoilmakuvaan.Veturimuseo, kuvaaja Johanna Karelahti.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2016 hyväksynyt päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavoitusyksikkö.

etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Aseman seudun asemakaavan muutoksen II vaiheeseen liittyvää aineistoa

______________________________________________

Haittilanmäen asemakaavan muutos

 

 

Haittilanmäen asemakaavan muutos asetettiin vireille kiinteistön omistajan aloitteesta. 

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.10.2012 hyväksyä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 23.10.-6.11.2012.

Kaupunginhallitus kokouksessaan 1.4.2014 hyväksyi ja päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-12.5.2014.

Kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 21.4.2015 asettaa kaavaluonnos II:n nähtäville. Kaavaluonnos II oli nähtävillä 9.4.-31.5.2015 välisen ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 17.5.2016 asettaa kaavaluonnos III:n nähtäville.

Kaavaluonnos III:n asiakirjat olivat nähtävillä 1.6. - 3.7.2016 välisen ajan kaupungintalolla, kirjastoissa sekä kaupungin nettisivuilla.

 

Haittilanmäen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

______________________________________________________________

Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutos koskee Akaan Viialassa sijaitsevaa Tolvilan Turuntien etelänpuoleista aluetta.

Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Akaan kaupungin kaavoituksen ja maankäytön yksikkö. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2014  asettaa Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

OAS oli julkisesti nähtävillä 28.5.-29.6.2014 välisen ajan.

 

Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

______________________________________________________________

 

Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutos

 

Akaan kaupunki myi ent. Viialan museon rakennukset maaliskuussa 2015. Kaavamuutoksen tavoitteena on merkitä Puistokadun Koivistontien puoleinen pää asemakaavaan ja muuttaa merkintä vastaamaan sen nykyistä käyttötarkoitusta asumista.

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti kokouksessaan 7.11.2015 asettaa kaavamuutoksen vireille ja OAS:n nähtäville.

Nähtävilläoloaikaa jatkettiin 30.3.2016 saakka.

 

Viialan entisen museon alueen asemakaavan muutokseen liittyvää aineistoa

 • OAS (kaupsula 4.11.2015)

______________________________________________________________

Alkkulan asemakaavan muutos

 

Alkkulan asemakaavan muutosalue sijaitsee Akaan Viialan taajaman pohjoispuolella. Alueelle laadittu asemakaava on pääosin vuodelta 1980. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava, joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja viihtyisän asuinalueen rakentumisen.

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2017 päättänyt asettaa Alkkulan asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä asettaa sen julkisesti nähtäville. Alkkulan asemakaavan muutos, OAS oli nähtävillä 18.10.-19.11.2017.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 4.4.2018 hyväksynyt ja päättänyt asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos, luonnos oli nähtävillä 18.4.-20.5.2018.

 

Kaavasta lisätietoja antaa:

kaupunkikehitysjohta Jyri Sarkkinen

etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Alkkulan asemakaavan muutos aineistoa:

 

______________________________________________________________

Sammaltien asemakaava

 

Kuva: GoogleMaps 2018

 

 

 

Kaava-alue sijaitsee Akaan Toijalan taajamassa, Junkkarin asuinalueella. Kaavan tavoitteena on muodostaa kaksi uutta pientalotonttia asemakaavan mukaiseen AO-korttelin jatkeeksi. Aloite kaavan laadintaan on tullut maanomistajalta.

 

 

 

 

 

 


Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2018 asettaa asemakaavan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen ja asetti ne julkisesti nähtäville. Aineisto oli nähtävillä 19.9.-19.10.2018 välisen ajan.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 7.11.2018 hyväksynyt ja asetti kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Aineisto oli nähtävillä 14.11. - 16.12.2018

 

Kaavasta lisätietoja antaa:

kaavasuunnittelija Niina Järvinen

etunimi.sukunimi@akaa.fi

Sammaltien asemakaava aineistoa

 

 

______________________________________________________________

Toijalan Kinon korttelin asemakaavan muutos

 

 

Kaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Toijalan taajamassa lähellä Toijalan rautieasemaa Pätsiniementien varrella. Muutosalueella sijaitsee Toijalan Kinon elokuvateatterirakennus sekä rakentuneita että rakentumattomia kerrostalotontteja.

Kaavamuutoksen tarkoitus on järjestellä korttelin toimintoja toimivammaksi sekä mahdollistaa nykyaikaisten asuinkerrostalojen rakentamisen alueella. Elokuvateatteri Kinon rakennus tarkoitus suojella asemakaavalla.

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.2.2019 § 35 asettaa asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Akaan kaupungin elinvoimalautakunta (EVO) hyväksyi OAS:n kokouksessaan 6.2.2019.  OAS:sta voi jättää palautetta ehdotusvaiheeseen saakka.

EVO hyväksyi asemakaavan muutos luonnoksen kokouksessaan 23.9.2019 ja päätti asettaa kaavaluonnoksen sekä asiakirjat nähtäville. Aineisto oli nähtävillä 2.10. -  17.10.2019 välisen ajan.

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.4.2020 § 100 hyväksynyt Toijalan Kinon korttelin asemakaavan muutoksen.

Lainvoimaisuus kuulutus tulee vielä jatkossa.

Kinon korttelin asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineistoa:

 

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2020 § 28 hyväksynyt Kinon korttelin asemakaavan muutosehdotuksen ja päättänyt asettaa ehotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville.

Kinon korttelin asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineistoa:

Kinon korttelin (kaupunginosa 1, kortteli 19) asemakaavan muutos,  ehdotusvaiheen aineisto; kaavaehdotus- ja selostus, olivat nähtävillä 12.2. – 13.3.2020 välisen ajan.

Lisätiedot: kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen ja kaavasuunnittelija Niina Järvinen, etunimi.sukunimi@akaa.fi.

 

______________________________________________________________

Ryödintien ja Hämeentien risteysalueen asemakaavan muutos

Kaavamuutos sijaitsee Toijalan taajamassa Ryödintie ja Hämeentien välisellä risteysalueella.

Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa risteysalueen liikennejärjestelyt kiertoliittymän toteuttamista varten.

Akaan elinvoimalautakunta (EVO) päätti kokouksessaan 11.3.2020 § 20 asettaa asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).  OAS oli nähtävillä 18.3.2020 - 3.4.2020 välisen ajan.

OAS:sta voi jättää palautetta ehdotusvaiheeseen saakka.

Akaan elinvoimalautakunta (EVO) päätti kokouksessaan 29.4.2020 § 36 hyväksyä asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen. Asiakirjat olivat nähtävillä 7.5. - 22.5.2020 välisen ajan.

 

Asemakaavan muutokseen liittyvä aineisto:

Ehdotusvaiheen aineisto:

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi