Jokiveräjä

Lisätietoja tonteista saa kaavoitusyksiköstä:

Suunnitteluavustaja
Liisa Similä, p. 040 335 3598

Kaavasuunnittelija
Niina Järvinen, p. 040 335 3208

sähköposti etunimi.sukunimi@akaa.fi
(osoitteissa ei käytetä ä- eikä ö-kirjaimia)


Tontin varauslomake (pdf)
Ohjeita tontin varaajalle

 

Alue sijaitsee Kylmäkosken taajamassa Tarpiajoen maisemissa, lähellä taajaman peruspalvelut. Tontit ovat keskikooltaan isohkoja, täällä on tilaa asua ja elää.

Jokiveräjän asemakaava-alueen tontit ovat erottamattomat, tarkka pinta-ala vahvistuu kiinteistötoimituksessa, siten hinta sekä rakennusoikeus ilmoitetaan vielä noin lukuina.

Kaavaote                Kaavamerkinnät

 

Kortteli/tontti Osoite

Pinta-ala  

Rak.oikeus

k-m²

Hinta

 €/m²

Tontin hinta +

erottamiskulut €

97/1 (AP-tontti) Jokiveräjäntie 1  n. 2340  n. 600  12  n. 28 100 + *
97/5 Veräjäkuja 2  n. 1960  n. 395  6  n. 11 800 + *
98/1 Jokiveräjäntie 9  n. 2285  n. 460  6  n. 13 700 + *
98/2 Jokiveräjäntie 11  n. 2080  n. 420  6  n. 12 480 + *
100/1 (AP-tontti) Jokiveräjäntie 2  n. 2100  n. 525  12  n. 25 200 + *
97/6 Jokiveräjäntie 7  n. 2260  n. 452  6  n. 13 560 +*
97/4 Veräjäkuja 3  n. 1910  n. 382  6  n. 11 460 + *

*) erottamiskulut maksaa ostaja

Sähköliittymä: Elenia Oy
Vesi- ja viemäriliittymät: HS-vesi

Tontinvaraushakemus
Ohjeita tontin varaajalle

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi