Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupahakemukset

Kaavan ulkopuolisella alueella rakentaminen

 • Ennen kuin hankit maata, selvitä viranomaiselta voiko sille rakentaa.
 • Rakennustarkastaja neuvoo, miten lupa haetaan.
 • Suunnitteluavustajilta saat neuvoja hakemusten laatimisesta ja liitteistä.
 • Suunnittelutarveratkaisua haetaan silloin, kun tarvitaan rakennuslupaa edeltävä päätös, asemakaavan ulkopuolisella alueella.
 • Kiinteistön on Akaan rakennusjärjestyksen mukaan oltava vähintään 5000 m².
 • Pääsääntöisesti rakennusoikeus on rakennusjärjestyksen mukainen, eli 10% kiinteistön pinta-alasta.

 

Kaavamääräyksestä poikkeaminen

 • Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä syystä.
 • Kaupunki ei voi päättää rakennusoikeuden lisäämisestä tai säilyttämistä koskevista määräyksistä ilman kaavamuutosta.

 

Hyvä tietää...

 • Hakemus tehdään Lupapisteessä, täällä lisätietoja
 • Hakemuksen käsittely alkaa kun kaikki liitteet on toimitettu.
 • Hakemuksen käsittely kestää hakemuksen jättöpäivästä riippuen 1-2 kk
 • Lupa on voimassa kaksi vuotta, ellei päätöksessä toisin mainita.
 • Päätöksen tekee elinvoimalautakunta.

 

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

Akaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.2.2017 § 6 hyväksynyt käyttöön otettavaksi arviointilomakkeen vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksien muuttamiseen vakituiseen asumiseen.

Lomakkeen tarkoituksena on selkeyttää millä perusteilla muutosta voidaan puoltaa.

 

Yhteystiedot

kaupunkikehitysjohtaja
Jyri Sarkkinen
p. 040 335 3207

rakennustarkastaja
Pauliina Heinonen
p. 040 335 3250

kaavasuunnittelija
Niina Järvinen
p. 040 335 3208

etunimi.sukunimi@akaa.fi

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi