Akaan tuulivoimahanke

 

ABO Wind Oy ja Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimi ovat neuvotelleet tuulivoiman tuotantoalueen rakentamishankkeesta Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä tuulivoima-alueeksi. Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2018 § 244 hyväksynyt ABO Wind Oy:n ja Akaan kaupungin välisen kaavoitussopimuksen ja päättänyt käynnistää Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan.

Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry.

Osayleiskaavan edetessä tälle sivustolle lisätään kaavoitusprosessiin liittyvää aineistoa.

 

 


 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi