Akaan strateginen kehityskuva


Maankäytön strateginen kehityskuva kiteyttää Akaan vahvistettaviin positiivisiin ominaispiirteisiin tukeutuvat alueidenkäytön päätavoitteet. Se toimii pohjana koko kaupungin kattavalle oikeusvaikutteiselle yleiskaavalle.

Akaan strategisen kehityskuvan laatiminen käynnistyi alun perin strategisen yleiskaavan nimellä ja tuli yleiskaavaprosessin mukaisesti vireille 6.3.2007. Yleiskaava muuttui kehityskuvaksi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa käydyn viranomaisneuvottelun jälkeen.

Strategista kehityskuvan on laatinut luottamushenkilöistä, virkamiehistä ja yrittäjien edustajista koostuva työryhmä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Akaan kaupungin maankäytön strategisen kehityskuvan kokouksessaan 22.2.2012 § 5.

Suunnitelmasta antaa lisätietoja kaavoitusyksikkö.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi