Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyä hulevesimaksuista

 

Mikä on hulevesimaksu ja mihin se perustuu?

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lakiin tuli muutos 1.9.2014, jonka jälkeen hulevesien hallinta ei enää ollut osa vesihuoltoa. Akaassa hulevesimaksu otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta valtuuston päätöksen mukaisesti.

 

Mihin hulevesimaksu käytetään?

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

 

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistön vesilaskutus on laskutusajankohtana.

 

Ketä hulevesimaksu koskee?

Hulevesimaksu peritään kaikilta asemakaava-alueen noin 4000 kiinteistöltä. Hulevesimaksun tuotto on kaupungille n. 320 000 euroa vuodessa

 

Talot ja tontit

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla eikä mitään mene tontin ulkopuolelle?

Hulevesi ei jää pelkästään tontille, vaan sitä siirtyy alueen ojiin tai viemäreihin eli kaupungin hallinnoimiin hulevesijärjestelmiin. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset.

 

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kunta vastaa lain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella.

 

Pitääkö minun maksaa maksu, jos huleveteni menevät järveen/ojaan?

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella, eikä siitä voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

 

Miksi hulevedestä ei tehdä sopimusta?

Maksu on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen julkisoikeudellinen maksu, jolloin sopimuksia ei tehdä.

 

Jos hulevesiviemäriä ei ole, mihin tontin vedet johdetaan?

Tontin rakennusten katto- ja perustusvedet ja salaojavedet voidaan johtaa esim. tontille rakennettavaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty.

 

Sain laskun paritalosta, vaikka asun omakotitalossa?

Kiinteistöä laskutetaan sen mukaisesti, mikä se on rakennusvalvonnan järjestelmiin merkittynä. Mikäli kyseessä on paritalo, jonka käyttö on kuitenkin muuttunut omakotitaloksi, tulee kiinteistön omistajan tehdä muutoksesta ilmoitus/muutospyyntö rakennusvalvontaan, jotta se järjestelmiin saadaan oikein ja korjattuna. Kiinteistön omistajan on itse pyydettävä muutos asiaan. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen pystymme korjaamaan laskun.

Uutisia ei löytynyt.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi