Hulevesi

Hulevedet ja hulevesimaksu

 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.
 

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.
 

Hulevesien hallinta

Huleveden poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Akaan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

https://akaa.karttatiimi.fi sivustolta löytyy voimassa oleva asemakaavayhdistelmä.

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Akaan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.
 

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa 

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Akaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi yllä- ja kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

 

Uutisia ei löytynyt.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi