Hulevesi

 

Hulevedet ja hulevesimaksu

 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.
 

Hulevesien hallinta

Huleveden poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Akaan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

https://akaa.karttatiimi.fi sivustolta löytyy voimassa oleva asemakaavayhdistelmä.

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Akaan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.
 

Jäteveden käyttömaksun alennus

Koska hulevesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia ei kateta enää HS-Vesi Oy:n perimän jäteveden käyttömaksun avulla, on HS-Vesi alentanut jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta alkaen.

Lisätietoja HS-Veden verkkosivuilta

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa 

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Akaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Hulevesimaksun laskutus toteutetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Laskutus aloitetaan lokakuussa ja se jatkuu marraskuun aikana. Koko vuoden hulevesimaksu määrätään 1.8.2018 voimassa olleen omistajatiedon perusteella. Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).
 

Hulevesimaksun määräytyminen

Maksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala. Yhden tai kahden asunnon talojen kiinteistöt on vapautettu pinta-alatarkastelusta. Asemakaava-alueella olevan yhden asunnon omakotikiinteistön hulevesimaksu on 30 euroa/vuosi. Kiinteistöllä tarkoitetaan yleensä tonttia.

Hulevesimaksut eri pinta-alaluokissa:

 • kiinteistön kokonaispinta-ala <    2 500 m2  hulevesimaksu 30 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala <    5 000 m2 hulevesimaksu 50 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala <  10 000 m2 hulevesimaksu 80 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala <  25 000 m2 hulevesimaksu 120 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala <  50 000 m2 hulevesimaksu 150 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 100 000 m2 hulevesimaksu 250 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala > 100 000 m2 hulevesimaksu 300 € / vuosi

Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaiset kertoimet:

 • omakotitalot ja yhden asunnon loma-asunnot - kerroin 1,paritalot kerroin 2,   kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AO tai AP
 • rivitalot - kerroin 3, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AR
 • asuinkerrostalot - kerroin 5, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AK tai AL
 •  liike- ja toimistorakennukset - kerroin 8, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi K tai L
 • julkiset palvelut, yhdyskuntatekninen huolto -  kerroin 8, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi Y tai E
 • teollisuus- ja varastorakennukset - kerroin 10, asemakaavamerkintä esimerkiksi T
 • muiden kiinteistöjen kerroin 1
   

Hulevesiin liittyviä päätöksiä:

· Akaan kaupungin hulevesimaksun määräytymisperusteet (hulevesitaksa)         (KH § 171, 22.5.2018)

· Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Akaassa (KV § 47, 26.4.2017)

· Sopimus hulevesiviemäröintipalveluiden tuottamisesta (KV § 36, 25.4.2018)

 

Lisätietoja:

Antti Kemi
p. 040 335 3270

Hulevesimaksun laskutukseen liittyvissä kysymyksissä mainitse sähköpostissa seuraavat asiat:

 • kiinteistön osoite
 • kiinteistötunnus
 • laskun saajan nimi
   

HS-Vesi: kiinteistöjen hulevesiopas

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi