Hulevesi

Hulevedet ja hulevesimaksu

 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.
 

Hulevesien hallinta

Huleveden poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Akaan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

https://akaa.karttatiimi.fi sivustolta löytyy voimassa oleva asemakaavayhdistelmä.

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Akaan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa 

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Akaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi yllä- ja kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

Hulevesimaksun laskutus aloitetaan joulukuussa ja se jatkuu tammi-helmikuun ajan. Koko vuoden hulevesimaksu määrätään 28.11.2019 voimassa olleen omistajatiedon perusteella. Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Hulevesimaksun määräytyminen

Maksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala. Yhden tai kahden asunnon talojen kiinteistöt on vapautettu pinta-alatarkastelusta. Asemakaava-alueella olevan yhden asunnon omakotikiinteistön hulevesimaksu on 40 euroa/vuosi ja paritalon vastaavasti 80 euroa/vuosi. Kiinteistöllä tarkoitetaan yleensä tonttia tai tilaa.

Taulukko 1. Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaiset kertoimet.

Kiinteistön käyttötarkoitus

Esimerkkejä

asemakaava-

merkinnöistä

Käyttötarkoituksen

mukainen kerroin

Omakotitalot ja yhden asunnon loma-asunnot

AO/AP/RA

1*

Paritalot

2*

Rivitalot

AR

4**

Asuinkerrostalot, asuinrakennukset muut

A/AK/AL

 

8**

Liike- ja toimistorakennukset, palvelurakennukset

L, K ja P

8

Yleiset rakennukset, julkiset palvelut,

yhdyskuntatekninen huolto

Y ja E

 

8

Matkailua palvelevat rakennukset

RM

8

Teollisuus- ja varastorakennukset

T, TV

8

Muut

 

1

*aina 40 €/asunto kiinteistön pinta‐alasta riippumatta

**enintään 40 €/asunto

 

Taulukko 2. Hulevesimaksut eri pinta-alaluokissa

Kiinteistön kokonais-

pinta-ala (m²)

Hulevesimaksu

€/vuosi (alv 0 %)

≤ 2500

40

≤ 5000

50

≤ 10000

80

≤ 25000

120

≤ 50000

150

≤ 100000

200

> 100000

250

 

Hulevesimaksuun liittyvissä kysymyksissä mainitse sähköpostissa ainakin seuraavat asiat:

  • laskun saajan nimi
  • laskun numero
  • laskun summa
  • kiinteistötunnus
  • kiinteistön osoite

2019hulevesimaksu@akaa.fi   

 

 

Uutisia ei löytynyt.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi