Opintien katuja ja vesihuoltoa saneerataan kesän aikana

Akaan kaupunki kunnostaa Opintien katurakenteita kesän 2019 aikana. Katusaneerauksen yhteydessä HS-Vesi saneeraa alueen vesihuoltoa. Opintien saneeraus on ns. Akaan kaupungin ja HS-Veden yhteishanke. Työt Opintiellä ovat jo alkaneet valmistelevilla töillä viikolla 23/2019 ja jatkuvat arviolta aina syyskuuhun 2019 asti.

Pääurakoitsijana kohteessa toimii Toijalan Kone ja Kujetus Ky ja urakotsijan yhteyshenkilönä Mika Korpela. Opintien saneerauksessa HS-Vesi uusii katualueella kulkevat runkovesijohdot ja runkojätevesiviemärit. Lisäksi saneeraustyön yhteydessä kadulle rakennetaan hulevesien erillisviemäröinti, johon kiinteistö voi liittyä työmaan aikana tai myöhemmin. Vesihuoltoverkon (talous- ja jätevesi) toimintavarmuuden takaamiseksi HS-Vesi saneeraa runkolinjan saneerauksen yhteydessä myös katualueen tonttijohdot, mikäli niissä on iän, materiaalin tai toiminnan suhteen saneeraustarpeita. Kiinteistöille työstä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat sen mukaan, miten kiinteistön tonttijohdossa on saneeraustarpeita.

Vesijohto ja viemäri toimivat saneerauksen aikana lyhyitä vesikatkoja lukuun ottamatta normaalisti. Saneeraustyö aiheuttaa väistämättä alueen kiinteistöille liikennehaittaa. Kulku kiinteistöille pyritään kuitenkin säilyttämään mahdollisimman hyvin. Mahdollisista vesikatkoista alueen kiinteistöille tullaan tiedottamaan työn edetessä erikseen.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja tarvittaessa urakoitsijan edustaja Mika Korpelalta, puh. 0400 332589 sekä HS-Veden putkimestari Jarno Hupaselta, puh. 03 621 3148.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi