Vesihuolto

 

Vesihuollon järjestämisestä Akaan kaupungin alueella huolehtii HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy). HS-Vesi on seudullinen vesihuoltoyhtiö, jonka omistavat sen toimialueen kunnat: Akaa, Hattula ja Hämeenlinna. Lisätietoja HS-Vedestä www.hsvesi.fi tai puh. 03-621 2279.

HS-Veden Akaan toimipiste sijaitsee Toijalassa ja palvelee mm. sopimusasioissa osoitteessa Puhdistamontie 9, 37800 Akaa, puh. 03 621 3150.

 

Yleistä vesihuoltolaitoksen toiminnasta

Talousvesi tulee Akaaseen Hämeenlinnasta vuonna 2014 käyttöönotettua Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala (HHIT) vesihuoltolinjaa pitkin. HHIT-linja on noin 38 kilometriä pitkä ja sen avulla HS-Vesi voi tarjota vesihuoltopalveluita myös haja-asutusalueella linjan varrella sijaitseville yksittäisille kiinteistöille. Käytettävä talousvesi on pohjavettä sekä Hämeenlinnan Alajärvestä suodatettua tekopohjavettä.

Pieni osa Akaan talousvedestä tulee Valkeakoskelta aiemmin alueen päävesilähteenä ollutta VATOVILE-linjaa pitkin. Valkeakoskelta tuleva vesi on puhdistettua pintavettä, jonka alkuperänä on Mallasvesi. VATOVILE-linja on tärkeä varavesiyhteys HS-Veden ja Valkeakosken vesilaitoksen välillä. Linjaa pitkin on mahdollista johtaa talousvettä sekä Akaan suuntaan että Valkeakoskelle. Toistaiseksi vettä tulee Akaaseen päin riittävä virtaama vesijohdon käyttökunnon varmistamiseksi.

Akaan jätevedet käsitellään Akaan Toijalassa sijaitsevassa HS-Veden jätevedenpuhdistamossa, jonne johdetaan käsiteltäväksi myös osa Iittalan alueen jätevesistä.

 

Vikailmoitukset (24 h) - HS-Vesi

Viemäriviat, puh.  03 621 3330

Vesijohtoviat, puh.  03 621 3330

Veden laatuhäriöt, puh. 03 621 3330

 

Yhteystiedot - HS-Vesi                                              

Vesihuoltoverkostoon liittyminen, johtotiedot ja muu tekninen neuvonta:
Vesihuoltoinsinööri Raisa Rihkavuori, puh. 03 621 2258
sijainen Juuli Haapakoski, suunnitteluavustaja puh. 03 621 2258

Liittymissopimusasiat, omistajanvaihdot ja laskutus:
Toimistosihteeri Mirka Kuusela, puh. 03 621 3150

Vesihuoltoverkoston liitos- ja kunnossapitoasiat:
Putkimestari Jarno Hupanen, puh. 03 621 3148

Toijalan jätevedenpuhdistamon toiminta:
Puhdistamonhoitaja Juhani Hakala, puh. 03 621 3151

HS-Veden henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hsvesi.fi

 

Juomaveden laaduntarkkailu

HS-Vesi tarkkailee talousveden laatua säännöllisesti terveysvalvontaviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Tietoa talousveden tyypillisestä laadusta eri taajamissa löytyy HS-Veden internetsivuilta.

Lisätietoja talousveden laadusta HS-Veden toiminta-alueella saa käyttöinsinööri Sanna Heinoselta puh. 03-621 3704.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi