Maa- ja metsätilat


Akaan kaupungin omistamia talousmetsäalueita on noin 270 hehtaaria, joista lähimetsiä on 210 hehtaaria. Metsäalueille on laadittu metsänhoitosuunnitelma vuosiksi 2015-2024, jonka mukaisesti toteutetaan vuosittain tehtävät hakkuu- ja metsänhoidolliset toimenpiteet.


Akaan alueen puiden kaadot:

Kaupunginpuutarhuri
Heli Laine
puh. 040 335 3273
heli.laine(at)akaa.fi


Puunkaatokatselmukset:

Rakennustarkastaja

Puunkaatohakemus


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi