Rakentamisen aloittaminen

Ennen luvan lainvoimaisuutta

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvilla on luvan myöntämisen jälkeen ns. valitusaika, jona aikana rakennustöitä ei saa aloittaa. Rakennustarkastajan myöntämissä luvissa tämä oikaisuvaatimusaika on 14 vrk ja kaupunkisuunnittelulautakunnan myöntämissä luvissa valitusaika on 30 vrk. Jotta voisit aloittaa heti luvan saatuasi odottamatta luvan lainvoimaisuutta, voit asettaa vakuuden mahdollisten haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Rakentamista et voi kuitenkaan aloittaa vakuudella luvan saatuasi, jos rakennuslupaan liitetty suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös ei ole lainvoimainen rakennuslupaa haettaessa.


Mitä vakuuden asettaminen tarkoittaa?
Pientalorakentamisessa vakuuden asettaminen tarkoittaa useimmissa tapauksissa pankkitalletusta tai pankkitakausta. Pankki kirjoittaa kuittaamattomuustodistuksen tai panttaussitoumuksen pankkitalletuksesta, mikä toimitetaan pantiksi rakennusvalvontaan hakemuslomakkeen kanssa.


Vakuuden määrä*
Vakuuden määrä määritellään erikseen kunkin hankkeen yhteydessä

Mitä vakuuden asettaminen maksaa?
Vakuuden asettamisesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.


Miten toimia vakuuden asettamiseksi?

  • vakuuden hakijan tulee olla rakennuspaikan haltija eli sama kuin rakennustoimenpidettä koskevassa hakemuksessa
  • täytä "Hakemus rakennustöiden aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta" –lomake tai rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • huolehdi, että rakennushankkeella on vastaava työnjohtaja hyväksyttynä vakuushakemusta jätettäessäsi
  • huolehdi myös siitä, että perustussuunnitelmat on jo laadittu ennen vakuuden jättämistä
  • toimita panttaussitoumus pankkitalletuksesta tai käteistä rahaa rakennusvalvontaan
  • vakuus luovutetaan takaisin hakijalle tai pankille, kun lupa on saanut lainvoiman


Lisätietoja vakuuden asettamisesta saat rakennusvalvonnasta.


(maankäyttö- ja rakennuslaki 144 §)

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi