Rakennuslupamittaukset

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakas tilaa asemapiirroksen mukaisen rakennuspaikan merkitsemisen, jonka maastomittausryhmä suorittaa. Työ tulee tilata kolme päivää ennen toivottua ajankohtaa.

Jos rakentaja on epävarma tulevan rakennuksen sijainnista, hän voi pyytää maastomittausryhmää merkitsemään alustavan rakennuksen paikan esimerkiksi ennen puuston raivausta. Alustava merkintä tehdään muutaman sentin tarkkuudella. Samassa yhteydessä voidaan myös osoittaa rakennuksen asemapiirroksen mukainen korkeusasema. Korkeusasema merkitään yleensä yhdellä korkeuslapulla. Jos asemapiirros ei sisällä korkeusasemaa, rakennuspaikalle merkitään vain pelkkä korkeustaso, joka ei ole rakennuksen tuleva korkeustaso.

Ennen tarkkaa merkintää on suositeltavaa suorittaa rakennuksen pohjatyöt ja pohjan tiivistäminen. Näin varmistetaan, että asetetut merkit ovat tallessa, kun sokkelin tekeminen aloitetaan. Tarkassa merkinnässä merkitään neljä pistettä, jotka määrittävät rakennuksen päälinjat. Jos rakentaja käyttää lankapukkeja, niin silloin maastomittausryhmä merkitsee yleensä myös lankalinjat. Maastoon merkityissä linjoissa pitää huomioida, että mitat ovat asemapiirustuksen mukaiset ja ne voivat olla eri mitat kuin rakennuksen pohjapiirroksessa.

Rakennuksen sijainnin tarkistuksen (sijaintikatselmuksen) maastomittausryhmä tekee omana työnään ilman erillistä tilausta. Työ pyritään tekemään rakennuksen sokkelin valmistuttua. Sijaintikatselmuksessa rakennuksen nurkkapisteet kartoitetaan ja samalla mitataan rakennuksen sokkelikorkeus.

Mittauspalvelut laskutetaan erikseen voimassa olevan taksan mukaisesti lupamaksun yhteydessä.

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi