Lupapiste

Logoa painamalla aukeaa Lupapiste.fi -palvelu


Akaassa on siirrytty rakentamisen lupien haussa kokonaan sähköiseen verkkoasiointiin ja rakentamisen luvat haetaan verkossa Lupapisteen kautta. Palvelusta saa myös henkilökohtaista neuvontaa ja sieltä voi seurata oman hakemuksen käsittelyä ja olla yhteydessä lupaa käsitteleviin viranomaisiin. Lupapisteen myötä paperisia lupahakemuksia emme enää ota käsiteltäväksi.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen prosessikuvaus

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Lupapisteen hyödyt


Rakennusluvat sähköisesti


Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Lupapisteessä voit edistää asiointia yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa ja samalla kaikki pysyvät tietoisina siitä, miten hanke etenee. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin ja päätöksen jälkeinen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan myös hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Solita Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.


Lupapisteen käyttöönotto ja ohjeita luvanhakijalle


Lupapisteen kautta haetaan rakennusluvat, toimenpidepideluvat, ilmoitukset, purkamisluvat sekä  maisematyöluvat. Kaavoituksen poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut haetaan myös Lupapisteen kautta. Piirustukset ja muut liitteet toimitetaan myös sähköisenä. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttäjätunnus Lupapisteessä on henkilön sähköpostiosoite, salasana annetaan rekisteröityessä. Verkkoasioinnin etuna on se, että palveluun pääsee ajasta ja paikasta riippumatta.

Lupahakemuksen täyttäminen on ammattilaisen, esimerkiksi rakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtävä. Hakija voi jättää Lupapisteen kautta myös neuvontapyynnön esimerkiksi luvan tarpeesta remonttitoimenpiteelle. Hakemus ja neuvontapyyntö kohdistetaan aina hankkeen sijaintiin osoitteella tai kiinteistötunnuksella sekä karttahaulla. Sijainnin perusteella palvelu näyttää kiinteistön tiedot sekä mahdolliset kaavamääräykset. Palvelu myös ohjaa hakemuksen teossa. Kun neuvontapyyntö tai hakemus on jätetty, se ohjataan lupakäsittelijälle. Lupapisteessä kaikki rakennushankkeeseen rekisteröityneet asianosaiset voivat olla yhteydessä toisiinsa sekä luvan käsittelijöihin. Hakija voi esimerkiksi esittää kysymyksiä, täydentää hakemustaan ja tarkistaa lupahakemuksen vaiheen.

Rakennus- tai erityisalan suunnittelija allekirjoittaa Lupapisteeseen tallentamansa pääpiirustukset sähköisellä allekirjoitustoiminnolla. Sähköisellä allekirjoituksellaan suunnittelija varmentaa, että hän on laatinut ja toimittanut rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset kunnan ohjeiden mukaisesti.

Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan lupaprosessin päätteeksi sähköisesti, ja rakentaja voi jatkaa rakentamishankkeensa toteuttamista. Vielä Lupapisteessä ei voi hoitaa rakentamisen aikaista asiointia, mutta siihen siirrytään vähitellen vuoden 2017 aikana niissä hankkeissa, joiden lupa-asiat on hoidettu Lupapisteessä. Luvassa voidaan edellyttää rakentamisen aikaista valvontaa kuten erityissuunnitelmien toimittamista, työnjohtajia ja katselmuksia työn eri vaiheisiin.

 1. Rekisteröidy pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Rekisteröitymisen jälkeen pystyt kirjautumaan palveluun sekä aloittamaan lupa-asioinnin.
 2. Valitse kartalta sijainti ja kerro mitä olet tekemässä. Voit hakea sijainnin katuosoitteella, kiinteistötunnuksella tai kartasta etsimällä. Kun olet valinnut paikan sekä toimenpiteen, Lupapiste kertoo arvion hankkeesi luvantarpeesta sekä tarpeellisista liitteistä. Valintojesi perusteella pääset työtilaan, jossa voit täydentää hakemustasi hankkeen eri osapuolten kesken. Voit lisäksi olla yhteydessä viranomaiseen missä hakemuksesi vaiheessa tahansa.
 3. Kutsu muut osapuolet mukaan. Voit kutsua muita osapuolia näkemään ja täydentämään hakemustasi Voit kutsua esimerkiksi pääsuunnistelijan hankkeeseen edistämään sitä puolestasi. ”Valtuuta uusi henkilö.” Lausuntopyynnöt sekä naapurien kuulemiset voidaan myös hoitaa sähköisesti Lupapisteen kautta
 4. Jätä hakemus. Kun hakemus jätetään vireille, siirtyy se viranomaisen käsiteltäväksi. Viranomainen kommentoi ja ohjaa lupahakemustasi Lupapisteen kautta. Saat viranomaiselta lisäpyynnöt hakemuksellesi suoraan Lupapisteen kautta. Pyyntöilmoitus tulee sähköpostiisi.


Kun saat kutsun hankkeeseen

 • kirjautumisen jälkeen mene omat hankkeet -kohtaan -> klikkaa vihreää hyväksy-painiketta
 • jolloin osapuolet välilehdellä ”kutsuttu” kohta muuttuu” hyväksynyt valtuutuksen”

Kaikkien tontin haltioiden täytyy olla mukana hankkeessa em. tavalla, ellei ole annettu valtakirjaa yhdelle hakijalle tai asiamiehelle/pääsuunnittelijalle (valtakirja lisätään liitteisiin).

Pääsuunnittelijan tulee huolehtia lupahakemusta täytettäessä mm. seuraavista asioista:

 • Kun liität lupapisteessä suunnitelmia:
  • suunnitelmat lisättävä lukusuunnassa (ei siis poikittain tai ylösalaisin)
  • suunnitelmissa ei saa olla ylimääräistä marginaalia, eli suunnitelmien koko kuten paperiversiotkin
  • suunnitelmat on nimettävä siten, että nimessä on sisältöä kuvaava nimi esim.
   • talo A pohja 1. kerros
   • asuinrakennus pohja
   • talousrakennus leikkaus jne.
 • jos liite koostuu useasta tiedostosta, niin ne on liitettävä yhtenä tiedostona luettavuuden vuoksi (esim. energiaselvitys tai pohjatutkimus ja lausunto voivat tulla laatijalta jopa 4-8 eri tiedostona)

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi