Kun lupaa tai ilmoitusta ei tarvita

Alla on lueteltu tavanomaisempia hankkeita, joille ei tarvita ilmoitusta eikä lupaa. Kuitenkin kaikista tontilla tapahtuvista toimenpiteistä, jotka saattavat vaikuttaa naapurin etuihin tulee etukäteen sopia naapurin kanssa. Epäselvissä tapauksissa rakennusvalvonta antaa neuvoja.


LUPAA TAI ILMOITUSTA EI TARVITA SEURAAVILLE TOIMENPITEILLE:

Asemakaava-alueella:
– Kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan tai katoksen) rakentaminen, kun rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 5 m2. Rakennelma on kaavan mukaisella rakennusalalla ja etäisyys naapurin rajasta on vähintään 4 m. Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä on toimenpiteelle haettava lupa. Lisäksi huomioitava rakennusjärjestyksessä mainitut rajoitteet rakentamisen määrän suhteen.

Asemakaava-alueen ja rantavyöhykkeen ulkopuolella (n. 200 m rantaviivasta):
– Kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan tai katoksen) rakentaminen, kun rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 5 m2. Rakennelman etäisyys naapurin rajasta on vähintään 5 m.

Rantavyöhykkeellä (n. 200 m:n levyinen alue rantaviivasta):

– Olemassa olevalla rakennuspaikalla yhden kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan tai katoksen) rakentaminen, kun rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 5 m2, etäisyys rantaviivasta on vähintään 15 m ja etäisyys naapurin rajasta vähintään 5 m
– Olemassa olevalla rakennuspaikalla yhden ympäristöönsä sopeutuvan alle 10 m2:n grillikatoksen rakentaminen. Rakennelman etäisyys rantaviivasta on vähintään 15 m ja naapurin rajasta vähintään 5 m
– Ranta-alueilla tai -vyöhykkeillä saa loma-asunnon rakennuspaikalle sijoittaa enintään 2 kpl kevytrakenteisia ympäristöönsä sopeutuvia rakennelmia (tulisijaton vaja tai katos). Tämän määrän ylittävät rakennukset tai rakennelmat lasketaan rakennuspaikan kerrosalaan

Korjausrakentamisessa:
– Huoneiden kevyiden väliseinien vähäinen rakentaminen ja purkaminen, kun se ei vaikuta turvallisuuteen tai terveellisyyteen
– Huoneiston pintarakenteiden muutokseen, kun se ei vaikuta huoneistojen välisen ääneneristävyyden, kosteuden- tai vesieristävyyden huonontumiseen
– Vähäinen lisälämmöneristäminen, kun julkisivu ei muutu
– Ikkunoiden ja vesikatteen uusiminen, kun materiaali ja väri tai ikkunoiden jako ei muutu
– Olemassa olevan tulisijan uusiminen olevaan hormiin (piirinuohoojan on tarkistettava hormi)
– Lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljy- tai kiinteäpolttoaineisesta sähkö- tai kaukolämmitykseen (ei maalämpökaivot), öljysäiliöiden käsittelemisestä tai maahan jättämisestä täytyy olla yhteydessä Ympäristöviranomaiseen

Huomioita:
– Alle 5 m2 leikkimökin, kotieläinsuojan (ei tuotantoeläimet, terveysviranomaislausunnon tarve harkittava erikseen) tai kasvihuoneen rakentaminen asemakaavan mukaiselle rakennusalueelle ei edellytä ilmoitusta tai lupaa
– Alle 5 m2 leikkimökin, kotieläinsuojan tai kasvihuoneen rakentaminen asemakaavan mukaisen rakennusalueen ulkopuolelle ei edellytä ilmoitusta tai lupaa, edellyttäen että hankkeelle on naapurin/naapureiden kirjallinen suostumus. Etäisyys naapurikiinteistön rajasta vähintään 4 m. Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä on toimenpiteelle haettava lupa
– Alle 5 m2 jäteaitauksen tai -katoksen rakentaminen ei edellytä ilmoitusta tai lupaa, edellyttäen että hankkeelle on naapurin/naapureiden kirjallinen suostumus
– Kylpytynnyrit, trampoliinit, leikkihiekkalaatikot, poreammeet, maanpäälliset kevytrakenteiset uima-altaat eivät edellytä ilmoitusta tai lupaa
– Yksittäiset sekä keskitetyt postilaatikot eivät edellytä ilmoitusta tai lupaa. Asuinalueella uusien postilaatikkorakennelmien tulee olla keskenään ulkonäöltään yhteneväiset
– Yksittäisten puiden ja pensaiden istuttaminen ei edellytä ilmoitusta tai lupaa
– Salaojien rakentaminen tai korjaaminen ei edellytä ilmoitusta tai lupaa
– Arvokkaalla maisema- ja muinaismuistoalueella sekä katualueen läheisyydessä rakennelmien rakentaminen on kielletty ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää
– Rakennusten ja rakennelmien välisissä etäisyyksissä on huomioitava palotekniset minimietäisyysvaatimukset tai tarvittavat palo-osastoinnit

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi