Muutos KVV-erityissuunnitelmien toimittamiseen liittyen

Tähän saakka Akaassa on edellytetty HS-Veden vaikutusalueella haetussa rakennusluvassa, jossa liitytään HS-Veden verkostoon, KVV-erityissuunnitelmat (KVV-asemapiirros ja -pohjapiirros) toimitettavaksi rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Asiakaspalautteen myötä olemme yhdessä HS-Veden kanssa muuttaneet lupaprosessia siten, että erityissuunnitelmia ei edellytetä rakennuslupahakemuksen liitteeksi myöskään KVV-suunnitelmien osalta.

Poikkeuksena on tilanne, jossa rakentaminen alkaa välittömästi luvan saamisen jälkeen luvan kuulemisaikana (RAK/KVV/IV-erityissuunnitelmat niiltä osin kuin on rakennettu/tullaan rakentamaan) tai rakennustarkastaja jostain muusta perustellusta syystä edellyttää erityissuunnitelmia toimitettavaksi lupahakemuksen liitteeksi.

HS-Veden liittymissopimuksen tekemiseen löytyy ohjeet täältä. Liittymissopimuksen edellytyksenä on rakennusvalvonnan vastaanottoleimatut KVV-suunnitelmat (KVV-asemapiirros ja -pohjapiirros). Kyseiset KVV-suunnitelmat tulee tallentaa Lupapisteeseen hankkeen liitteiksi ja pyytää keskustelu-palstan kautta rakennustarkastajaa vastaanottoleimaamaan suunnitelmat sähköisesti. Tämän jälkeen vastaanottoleimatut KVV-suunnitelmat voi toimittaa pdf-muodossa liittymissopimuksen liitteeksi.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi