Rakennusvalvonta

Logoa painamalla aukeaa Lupapiste.fi -palvelu

 

Rakennusvalvonnan Facebook-sivut löytyy tästä, käykää tutustumassa ja seuratkaa julkaisuja ja ajankohtaisia ilmoituksia

 

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen prosessikuvaus

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Lupapisteen hyödyt

 

Milloin yhteys?

Rakennusvalvontatoimisto on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

Kaavoitus on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista
     

Kaupungin rakennusjärjestys


Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi kunnan rakennusjärjestys.


Rakennusvalvonnan alaiset luvat, tarkastukset ja todistukset ovat maksullisia.


Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on Elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana on Saila Kallioinen.

 

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja  Pauliina Heinonen
040 335 3250, pauliina.heinonen@akaa.fi


Rakennuslupiin liittyvät katselmukset tilataan pääsääntöisesti aina palvelusihteereiltä. Poikkeuksena katselmukset, jotka toivotaan pidettävän pikaisella aikataululla (viikon sisään). Tällöin tulee olla yhteydessä suoraan rakennustarkastajaan. Lupapiste-hankkeissa katselmusaikaa voi varata myös keskustelu-sarakkeen kautta.

Piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voi tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta niitä ei saa ulkopuolelle lainaan. Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia. Yhteys palvelusihteerien kautta.


Rakennusvalvontatoimisto

Akaan kaupungintalo, II kerros, Myllytie 3, Akaa

Aukiolo klo 09.00-15.00, lounastunti klo 12.00-13.00.

sähköposti: etunimi.sukunimi@akaa.fi, osoitteissa ei käytetä ä- eikä ö-kirjaimia


 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi