Paikkatietopalvelut

Kiinteistönmuodostus


Asemakaavassa määrätyn sitovan tonttijaon alueella oleva tontti saatetaan rakennuskelpoiseksi laatimalla ensin kortteliin tonttijako ja sen jälkeen muodostamalla se kiinteistötoimituksella tai -toimenpiteellä omaksi kiinteistökseen ja merkitsemällä kiinteistörekisteriin.

Tonttijako laaditaan maanomistajan aloitteesta. Siinä osoitetaan miten rakennuskortteli jaetaan tonteiksi. Korttelin ensimmäinen tonttijako tehdään kaupungin kustannuksella. Jos voimassa olevaa tonttijakoa muutetaan maanomistajan hakemuksesta, hakija maksaa muutoskustannukset (253 e + kuulutuskustannukset). Tonttijaon laatimisprosessi kestää 3-4 kk.

Kiinteistötoimitukset, joita ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritystoimitus ja halkominen, tehdään sitovan tonttijaon alueella kaupungin toimesta. Asemakaavassa määrätyn ohjeellisen tonttijaon alueella tehtävät kiinteistötoimitukset sekä asemakaava-alueen ulkopuoliset toimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Lohkomistoimituksen jälkeisen 30 vuorokauden valitusajan jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin lisäksi oikeusministeriön ylläpitämän kirjaamisrekisterin, josta nähdään mm. kiinteistön lainhuudot ja kiinnitykset. Kiinteistötietojärjestelmästä myydään virallisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia koko maan alueelta.

Kaupungin tekemän tontin lohkomistoimituksen perusmaksu on tontin koosta riippuen 950 - 1400 e. Jos vanhan tilan rajat yhtyvät tonttijaon mukaisen tontin rajoihin, voidaan tila muuttaa tontiksi kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Tällöin maksu on 250 e ilman maastotöitä. Kaupungin tekemä tontin lohkominen kestää hakemuksesta tontin rekisteröintiin noin 2-3 kk.

Kiinteistötoimitushakemuslomake


Maanmittauslaitoksen tekemistä toimituksista ja hinnoista saa tietoa osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi . Sieltä voi tulostaa myös maanmittaustoimituksen hakemuslomakkeen.

Mittauspalvelut


Maastomittausyksikkö suorittaa kaupungin muiden yksiköiden sekä kaupungin organisaation ulkopuolisten asiakkaiden tilaamat mittaus-, merkintä- sekä kartoitustehtävät. Samoin yksikkö vastaa kaupungin monikulmio-, ja korkeuspisteverkon ylläpidosta, mittauksista ja laskennasta kaupungin alueella. Maastomittausryhmässä on 2-3 henkilöä ja heillä on kalustonaan GPS-laitteisto, takymetri tallentimineen sekä vaaituskone. Pienimuotoisia mittauksia tehdään myös perinteisellä tavalla kulmaprisman ja mittanauhan avulla.

Työt tilataan joko maanmittausinsinööri Heikki Knuutilalta tai kartoittaja Olli Hietaselta.

Karttapalvelut

Maastomittausyksikkö vastaa kaupungin numeerisen kantakartan ylläpidosta. Numeerisen kantakartan pohjana on vuonna 2013 ilmakuvattu aineisto, joka on digitoitu 1:1000 mittakaavaan. Maastomittausryhmä tekee jatkuvasti kantakartan täydentämismittauksia. Numeerista kantakarttaa ylläpidetään AutoCADin DWG-formaatissa.

Karttaotteita toimitetaan pääasiassa sähköisessä muodossa mm. dwg-muodossa, tarvittaessa myös pdf-muodossa sekä paperikopiona.

Numeeriseen kartta-aineistoon liittyvät työtilaukset kartoittaja Olli Hietaselta.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi