Pirkanmaan valmistelu eteenpäin: johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä linjasivat jatkotyötä

Pirkanmaan valmistelu eteenpäin: johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä linjasivat jatkotyötä

 

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä saivat tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen useitten uudistuksen valmisteluun liittyvien kokonaisuuksien tilannekatsauksen. Ne linjasivat jatkovalmistelua 3.5. ja 7.5. pidetyissä kokouksissaan.

Sote-palveluja suunnitellaan yhden liikelaitoksen mallilla. Nykyinen yhtiöitetty kliininen toiminta (Fimlab, Coxa, Sydänsairaala) valmistellaan siten, että nämä palvelut ovat toiminnallisesti ja asiakaslähtöisesti yhteensovitettuja liikelaitoksen toiminnan kanssa mukaan lukien näiden toiminnallinen ohjaus. Liikelaitoksen palveluiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota palveluintegraatioon sekä oman tuotannon että valinnanvapausmarkkinoilla olevan tuotannon kanssa.

Markkinakartoituksen ja liiketoimintasuunnitelman laadinta maakunnan sote-keskuksen asemoimiseksi kilpailutilanteessa käynnistetään. Maakunnan oma sote-keskus ja suun terveydenhuolto suunnitellaan organisoitavaksi aluksi omaksi taseyksiköksi maakunnan sote-liikelaitokseen. Sote-keskus ja suunhoidon yksiköt suunnitellaan toimivaksi yhtenä tuotantokokonaisuutena, jolla on maakunnan alueella useampia eri tasoisia toimintayksiköitä. Sote-keskusten palvelujen laajuuteen kuuluvaksi valmistellaan erikoislääkärikonsultaatiot 1.1.2020 alkaen niin, että valtuusto voi tehdä asiasta päätöksen keväällä 2019.

STM:n esittämä perhekeskusmalli ja verkostomainen toimintapa hyväksyttiin Pirkanmaan lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelun perustaksi. Pirkanmaan malliksi hyväksyttiin työryhmän esittämä integroitumis- ja organisoitumismalli jatkovalmistelun perustaksi. Jatkovalmistelussa työryhmä tekee esityksen yhdessä nykyisten toimijoiden kanssa osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-keskus) aloittamiseksi Pirkanmaalla.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä ehdottavat Pirkanmaan kunnille, että ikäihmisten ja omaisten palveluiden toimeenpanoa jatkettaisiin maakuntavalmistelun ja Ikäneuvo hankkeen suunnitelmien pohjalta vuonna 2019.

Maakunnan tukipalvelut valmistellaan jatkossa siten, että muodostetaan vahvasti ohjattu inhouse-tukipalveluyhtiöiden tuotantoverkosto. Tähän verkostoon kuuluvat Tullinkulman työterveys Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Sakupe Oy, Istekki Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Una Oy. Tuotantoverkoston etuna on, että se tukee maakunnan palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja maakunnan kunnat voivat hyödyntää tuotantoverkostoa hankkimalla yhtiön/yhtiöiden osakkeita.

Maakunnan valiokuntamallin valmistelua jatketaan neljän valiokunnan mallin pohjalta. Alustavasti valiokunniksi on suunniteltu palvelu-, hyte- ja kokonaisuuturvallisuus-, tulevaisuus- ja tutkimus- sekä kasvu- ja elinympäristövaliokuntia. Maakuntahallitukselle valmistellaan konsernijaostoa ja sisäisen valvonnan jaostoa.

Pirkanmaan laatuohjelman laadinta käynnistetään. Laatuohjelma kattaa laajasti maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät. Valmistelusta vastaa ohjaus- ja valvonta -työryhmä. Työn väliraportin tulee olla valmiina syyskuun 2018 lopussa.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä hyväksyivät lisähenkilöstön palkkaamisen ICT-valmisteluun. Resurssit jakautuisivat tietohallinnon yleisiin (tietoarkkitehtuuri, digitalisaatio, talous ja tietosuoja), toimialariippumattomien ICT-järjestelmiin (viestintäalustat, järjestäjän työkalut ja yleishallinnon tietojärjestelmät), toimialasidonnaisten tietojärjestelmien kokonaisuuteen (perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun tietojärjestelmät). Näiden lisäksi nykyiset 50% työpanokset muutetaan täysiaikaisiksi.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä merkitsivät tiedoksi tilannekatsauksen henkilöstöasioiden valmistelusta. Valmisteluun liittyviä asioita ovat mm. henkilöstön siirtymisen valmistelu, luovuttavien organisaatioiden ohjeistus yt-menettelyn prosessista sekä väliaikaisen toimielimeen siirtymisen periaatteet.

 

Lisätietoja:

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660

Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356

Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Muutosjohtaja (maku) Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

Muutosjohtaja (sote), Jaakko Herrala, p. 050 329 7166

 

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä saivat tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen useitten uudistuksen valmisteluun liittyvien kokonaisuuksien tilannekatsauksen. Ne linjasivat jatkovalmistelua 3.5. ja 7.5. pidetyissä kokouksissaan.

Sote-palveluja suunnitellaan yhden liikelaitoksen mallilla. Nykyinen yhtiöitetty kliininen toiminta (Fimlab, Coxa, Sydänsairaala) valmistellaan siten, että nämä palvelut ovat toiminnallisesti ja asiakaslähtöisesti yhteensovitettuja liikelaitoksen toiminnan kanssa mukaan lukien näiden toiminnallinen ohjaus. Liikelaitoksen palveluiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota palveluintegraatioon sekä oman tuotannon että valinnanvapausmarkkinoilla olevan tuotannon kanssa.

Markkinakartoituksen ja liiketoimintasuunnitelman laadinta maakunnan sote-keskuksen asemoimiseksi kilpailutilanteessa käynnistetään. Maakunnan oma sote-keskus ja suun terveydenhuolto suunnitellaan organisoitavaksi aluksi omaksi taseyksiköksi maakunnan sote-liikelaitokseen. Sote-keskus ja suunhoidon yksiköt suunnitellaan toimivaksi yhtenä tuotantokokonaisuutena, jolla on maakunnan alueella useampia eri tasoisia toimintayksiköitä. Sote-keskusten palvelujen laajuuteen kuuluvaksi valmistellaan erikoislääkärikonsultaatiot 1.1.2020 alkaen niin, että valtuusto voi tehdä asiasta päätöksen keväällä 2019.

STM:n esittämä perhekeskusmalli ja verkostomainen toimintapa hyväksyttiin Pirkanmaan lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelun perustaksi. Pirkanmaan malliksi hyväksyttiin työryhmän esittämä integroitumis- ja organisoitumismalli jatkovalmistelun perustaksi. Jatkovalmistelussa työryhmä tekee esityksen yhdessä nykyisten toimijoiden kanssa osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-keskus) aloittamiseksi Pirkanmaalla.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä ehdottavat Pirkanmaan kunnille, että ikäihmisten ja omaisten palveluiden toimeenpanoa jatkettaisiin maakuntavalmistelun ja Ikäneuvo hankkeen suunnitelmien pohjalta vuonna 2019.

Maakunnan tukipalvelut valmistellaan jatkossa siten, että muodostetaan vahvasti ohjattu inhouse-tukipalveluyhtiöiden tuotantoverkosto. Tähän verkostoon kuuluvat Tullinkulman työterveys Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Sakupe Oy, Istekki Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Una Oy. Tuotantoverkoston etuna on, että se tukee maakunnan palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja maakunnan kunnat voivat hyödyntää tuotantoverkostoa hankkimalla yhtiön/yhtiöiden osakkeita.

Maakunnan valiokuntamallin valmistelua jatketaan neljän valiokunnan mallin pohjalta. Alustavasti valiokunniksi on suunniteltu palvelu-, hyte- ja kokonaisuuturvallisuus-, tulevaisuus- ja tutkimus- sekä kasvu- ja elinympäristövaliokuntia. Maakuntahallitukselle valmistellaan konsernijaostoa ja sisäisen valvonnan jaostoa.

Pirkanmaan laatuohjelman laadinta käynnistetään. Laatuohjelma kattaa laajasti maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät. Valmistelusta vastaa ohjaus- ja valvonta -työryhmä. Työn väliraportin tulee olla valmiina syyskuun 2018 lopussa.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä hyväksyivät lisähenkilöstön palkkaamisen ICT-valmisteluun. Resurssit jakautuisivat tietohallinnon yleisiin (tietoarkkitehtuuri, digitalisaatio, talous ja tietosuoja), toimialariippumattomien ICT-järjestelmiin (viestintäalustat, järjestäjän työkalut ja yleishallinnon tietojärjestelmät), toimialasidonnaisten tietojärjestelmien kokonaisuuteen (perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun tietojärjestelmät). Näiden lisäksi nykyiset 50% työpanokset muutetaan täysiaikaisiksi.

Johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä merkitsivät tiedoksi tilannekatsauksen henkilöstöasioiden valmistelusta. Valmisteluun liittyviä asioita ovat mm. henkilöstön siirtymisen valmistelu, luovuttavien organisaatioiden ohjeistus yt-menettelyn prosessista sekä väliaikaisen toimielimeen siirtymisen periaatteet.

 

Lisätietoja:

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660

Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356

Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Muutosjohtaja (maku) Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

Muutosjohtaja (sote), Jaakko Herrala, p. 050 329 7166

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi