Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan 23 toimenpide-ehdotuksen pohjalta

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan 23 toimenpide-ehdotuksen pohjalta

Maanantaina kokoontunut esivalmistelun hallitus hyväksyi osaltaan valmistelussa syntyneet projektiryhmien loppuraportit ja niiden pohjalta tehdyt toimenpide-esitykset. Seuraavaksi valmistellaan toimeenpanosuunnitelma väliaikaishallintoa varten elokuun loppuun mennessä.

Esivalmistelun hallitus kokoontui viimeistä kertaa. Jatkossa valmistelun poliittista ohjausta hoitaa heinäkuussa aloittava Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä. Se koostuu maakuntahallituksen jäsenistä lisättynä eduskuntapuolueiden ja puolueiden piirijärjestöjen edustajilla.

Pirkanmaalla valmistelua viedään eteenpäin seuraavilla 23 toimenpiteellä ja periaatteella, joiden tarkoituksena on saavuttaa sote- ja maakuntauudistuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

1. Potilas- ja asiakastietojärjestelmät kootaan suurempiin kokonaisuuksiin (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, suun terveydenhuolto).

 

2. ICMT-muutosprosessin toteutus edellyttää noin 35 milj. euron valtion rahoitusta.

 

3. Palvelujen digitalisaatiossa edetään ns. kohdistettu revoluutio -mallin pohjalta. Tämä edellyttää valituissa palveluissa toimintamallin rakentamista uudelleen puhtaalta pöydältä ja asiakaslähtöisyyden periaatteiden mukaisesti.

 

4. Ratkaisut koskien maakunnan TAHE-yhtiötä, hankinta- ja logistiikkapalveluita sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluita tehdään maakunnan osalta tavoiteaikatauluna syksyllä 2017.

 

5. Maakunnan kaikkien palvelujen palveluverkkoa sekä kiinteistö- ja tilaratkaisuja (investoinnit, vuokraus, ja luopuminen) tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Tätä varten perustetaan oma teemaryhmä.

 

6. Maakunnan toimielinrakenteiden valmistelu toteutetaan siten, että se mahdollistaa sekä edustuksellisen että suoran demokratian toimintatavat.

 

7. Esitykset maakunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmäratkaisuiksi tehdään vuoden 2017 aikana.

 

8. Kansalaisten osallistuminen on oleellinen osa uuden maakunnan toimintaa. Riittävä osallistuminen on varmistettava myös muutoksen aikana.

 

9. Valvonnalle ja asiakas-/palveluohjaukselle rakennetaan yhtenäiset toimintamallit eri toimijoiden kanssa. Tätä varten perustetaan oma teemaryhmä.

 

10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakennemallia kehitetään kuntamaakunta -yhteistyönä.

 

11. Tiedolla johtamisen ryhmän tehtävänä on erityisesti maakunnan johtamisen mittariston kehittäminen. Muu työ siirretään ICMT-ryhmälle.

 

12. Maakunnan tietoallas-ratkaisu on päätettävä syyskuun loppuun mennessä.

 

13. Ehdotus toteutettavasta perhekeskus-toimintamallista on tehtävä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

 

14. Kotona asumisen palvelurakenteen linjaukset ja tavoitetila sisältäen tilat, resurssit ja kustannukset on tehtävä marraskuun loppuun mennessä.

 

15. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykyinen rakenne on hajanainen. Ehdotus uudesta palvelurakenteesta on tehtävä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

 

16. Maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kootaan järjestäjäorganisaation ohjaukseen.

 

17. Palvelujen integraation suunnittelun periaatteet hyväksytään syyskuussa. Valmistelu jatkuu tämän jälkeen palvelujen sisältöjä kehittävissä teemaryhmissä.

 

18. Pirkanmaa lähtee valmistelemaan valinnanvapauden pilotointia henkilökohtaisen budjetin osalta.

 

19. Sote-yhteistyöalueen järjestämissopimus tehdään syksyn 2017 aikana yhteistyössä yhteistyöalueen maakuntien kanssa.

 

20. Sote- ja maakuntauudistusten valmistelussa lisätään yhteistä valmistelua yhdistämällä teemaryhmiä.

 

21. Kasvupalvelujen kokonaisuudesta tehdään esitys vuoden 2017 loppuun mennessä yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

22. Väliaikaishallinto valmistelee maakuntastrategian 1. luonnoksen keväälle 2018.

 

23. Joukko- ja henkilöliikenteen toimintamallista laaditaan esitys yhdessä kuntien ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä.


Valmisteluun tarvittavat rekrytoinnit

Tämän hetkisen tiedon mukaan väliaikaishallinto aloittaa 1.10. Valmisteluun tarvitaan kuitenkin henkilöstöä jo esivalmistelun aikana.

 

Nyt käynnistyvä rekrytointi koskee 15 henkilöä  – mm. hallinnon, talouden, strategisen suunnittelun, valinnanvapauden ja palveluverkon tehtäviin.

 

Haku on kohdistettu luovuttavien organisaatioiden henkilöstölle. Tarkoitus on, että valittavat henkilöt voisivat aloittaa elokuun alkupuolella. Rekrytointipäätökset tehdään vasta rahoituksen varmistuttua.

 

Rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan sote- ja maakuntauudistuksen kohteena olevissa organisaatioissa sekä Pirkanmaa2019-sivuilla osoitteessa:
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/henkilosto/tiedotteet-henkilostolle/

 

 

Lisätiedot:
Esivalmistelun hallituksen puheenjohtaja, Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, (pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, p. 0400 780 866)
Muutosjohtaja Kari Hakari, p. 050 590 2197

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi