Pirkanmaan palveluverkon suunnittelun pohjana aluemallit

Pirkanmaan palveluverkon suunnittelun pohjana aluemallit

Pirkanmaalla suunnitellaan parhaillaan tulevan maakunnan palveluverkkoa. Suunnittelussa otetaan huomioon, millaisia tarpeita asukkailla on, miten palvelut saavutetaan sekä millaisia vaikutuksia valinnanvapaudella ja digitalisaatiolla on.

Suunnitteluun on lähdetty aluemalleilla, joiden kautta voidaan suunnitella tasavertaisesti palveluverkkoa ja palveluita eri puolilla maakuntaa. Tässä vaiheessa ehdolla on kolme mallia, joissa Pirkanmaa on jaettu kolmeen, viiteen tai kuuteen alueeseen.

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä käsittelee aluemalleja 9.4. ja johtoryhmä 13.4. kokouksissaan. Jatkosuunnittelun pohjaksi esitetään viiden alueen mallia. Tässä mallissa alueet ovat tasapainoisempia asukasmäärältään, ikärakenteeltaan ja kustannuksiltaan.

Aluemalli ei vaikuta asukkaan valinnanvapauteen millään tavalla.


Hyvinvointikeskukset tai hyvinvointikampukset suunnitteilla

Periaatteena on, että maakunnan keskuksiin muotoutuu monipuolisia palvelukeskittymiä. Niistä tulisi hyvinvointikeskuksia tai hyvinvointikampuksia, joista asukas saa sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muitakin palveluita. Hyvinvointikeskuksissa voi olla myös muiden toimijoiden kuten kunnan tai järjestöjen palveluita.

Näin asukas voi samalla kerralla hoitaa useita asioita ja arjen sujuvuus helpottuu. 

Hyvinvointikeskukset muodostavat palveluverkon rungon, jota täydennetään muilla palvelupisteillä, jalkautuvilla, liikkuvilla, sähköisillä sekä kotiin tuotavilla palveluilla.

Tällaisia hyvinvointikeskuksia tai -kampuksia on jo nyt Pirkanmaalla esimerkiksi Ikaalisissa, Valkeakoskella ja Tampereella, näistä on saatu hyviä kokemuksia.

Valmistelun tässä vaiheessa on selvitetty, miten hyvinvointikeskukset voisivat sijoittua Pirkanmaalle niin että palvelujen saavutettavuus, asukkaiden asiointisuunnat ja työssäkäyntialueet otetaan huomioon. Jatkovalmistelun yhteydessä hyvinvointikeskusten sijaintipaikat ja määrät täsmentyvät.

Maakuntauudistuksen suunnittelun taustalla on useita selvityksiä. Yksi niistä on väestömalli, jossa otetaan huomioon toteutunut väestökehitys, tilastokeskuksen ikäluokittainen väestöennuste (2015) sekä maakuntakaavassa käytetty tavoitteellinen väestösuunnite vuodelta 2014.  Vahvimman väestökasvun alueita ovat Tampere ympäristöineen sekä etelän suunta.

Palveluverkkosuunnitelman valmistelu etenee hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta alueittain ja sen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että lähivuosien palveluverkkosuunnitelma saadaan uuden maakuntavaltuuston päätettäväksi keväällä 2019.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692

Projektipäällikkö Sisko Hiltunen, p. 044 738 8704

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi