Pirkanmaa valmistelee toimielinmallia valiokuntamallin pohjalta

Pirkanmaa valmistelee toimielinmallia valiokuntamallin pohjalta 

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä päätti, että toimielinmallin valmistelua jatketaan valiokuntamallin pohjalta. Jatkossa tutkitaan sekä valmistelevan että päättävän valiokunnan vaihtoehtoja. 

Seuraavaksi asiaa käsittelee uudistuksen johtoryhmä. Malli tulee useampaan kertaan käsiteltäväksi poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokouksiin sekä käsiteltäväksi erilaisissa työryhmissä ja työpajoissa. 

Valmistelevaa valiokuntamallia pohditaan Pirkanmaalle, koska se on uusi ja rohkea vaihtoehto uuden maakunnan poliittisen ohjauksen malliksi. Siihen on mahdollista integroida myös uusia suoran osallistumisen muotoja joustavasti. 

Mallia perustellaan sillä, että se mahdollistaa toimivan valiokuntajaon kautta poikkitoiminnallisuuden paremman toteutumisen ja ehkäisee näin toiminnan siiloutumista.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden lisääntyvä vuoropuhelu luo pohjaa tulevalle päätöksenteolle yhteisymmärryksen rakentumisen kautta. Strategisten päätösten vaikutuksia ennakoidaan ja arvioidaan yhdessä. Mallin koetaan lisäävän valmistelun avoimuutta ja se mahdollistaa näkemysten laaja-alaisuuden ja ristiinpölytyksen valmisteluvaiheessa. Malli myös mahdollistaa suoran osallistumisen ja kumppanuudet eri sidosryhmien kanssa. 

Maakuntauudistuksen valmistelussa on tuotu esiin kolme vaihtoehtoista toimielinmallia uuteen maakuntaan. Niissä valtuuston ja hallituksen alla toimisivat joko jaostot, lautakunnat tai valiokunnat.

Tänä syksynä uudistusvalmistelussa on keskitytty valiokuntamalliin. Maakuntavaltuusto työskentelee tässä mallissa valiokuntiin jakautuneena, malli korostaa vaalilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa valmistelussa ja päätöksenteossa. Jos valitaan päättävä valiokunta, se vahvistaa valtuuston asemaa ja on luonteeltaan samanlainen kuin perinteinen lautakuntamalli. Valmisteleva valiokunta puolestaan vahvistaa maakuntahallituksen asemaa. 

Lisätiedot:

Ohjausryhmän puheenjohtaja, Roope Lehto, p. 040 591 5660
Maakuntaprojektijohtaja Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi