Pirkanmaa valmistelee hakemusta henkilökohtaisen budjetin pilottiin, päätös hakeutumisesta syksyllä

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun poliittinen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 3.7. ensimmäistä kertaa ja sai tiedoksi meneillään olevan uudistuksen toimeenpanon valmistelun ja rekrytointiprosessin tilanteen.

Ohjausryhmä päätti, että Pirkanmaan alkaa valmistella hakemusta henkilökohtaisen budjetin pilottiin. Lopullinen hankehakemus liitteineen tuodaan ohjausryhmän päätettäväksi ennen toisen hakuajan päättymistä 29.9.2017. Ohjausryhmä piti tärkeänä kuitenkin selvittää parhaan alustan pilotin toteuttamiselle, esimerkiksi voidaanko se toteuttaa Pirkanmaan liiton toimesta – niin ettei mahdollinen pilotti vaikuttaisi jatkossa kuntien saamiin valtionosuuksiin.

 

Pilotin avulla saadaan käsitystä millaista työntekijäresurssia ja osaamista vaaditaan, mikä on ohjauksen ja neuvonnan rooli ja prosessi maakuntatasolla. Kokeilussa voidaan toteuttaa palvelu, joka muotoutuu asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelu voidaan yhdistää lähiyhteisön tukeen ja se antaa mahdollisuuksia paikallisille pienyrityksille. Kokeilu kohdistuu uusiin asiakkaisiin.

Tampereen kaupunki voisi toimia vastuukuntana vuoden 2019 alkuun saakka. Pirkanmaa voisi aloittaa vaiheittain ikäihmisten asumispalveluista ja myöhemmin kehitysvammaisten ja vammaisten vastaavista palveluista. Ensimmäiset asiakkaat tulisivat pilottiin kevään 2018 aikana.

Jotta rahoitusta saadaan, maakunnasta tulee olla mukana riittävä väestö- ja kuntamäärä. Mikäli rahoituksen vaatimukset eivät täyty, hakemusta ei siinä tilanteessa jätetä.

Ohjausryhmä päätti, että  maakunnan omaa talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustamista lähdetään valmistelemaan välittömästi. Työtä tekevät Pirkanmaa2019 valmistelu, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri mahdollisesti ulkopuolisen palvelutarjoajan kanssa.

Toisessa vaiheessa osakkaiksi voidaan ottaa asiasta kiinnostuneet muut Pirkanmaan kunnat. Valmisteluun osallistuu tämän takia kaksi Pirkanmaan muiden kuntien nimeämää edustajaa. Jatkovalmistelun käynnistämisestä muilta osin päätetään elokuun loppuun mennessä.

 

Lisätiedot:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, Roope Lehto, p. 040 591 5660
Sote-projektijohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi