Pirkanmaa valmistautuu valtiovarainministeriön kanssa pidettävän ohjausneuvottelun simulointiin

Pirkanmaa valmistautuu maaliskuussa valtiovarainministeriön kanssa pidettävään ohjausneuvottelun simulointiin. Muita simulointeja käydään myös aluekehityksestä, pelastustoimesta ja sotesta.

Valtiovarainministeriön kanssa käytävän harjoitusneuvottelun teemana on tulevan maakunnan kustannusten kehitykseen ja rahoituksen riittävyyteen liittyvät kysymykset. Simulointien tavoitteena on ottaa haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa. Simulointi tukee maakunnan koetalousarvion laadintaa. Valtiovarainministeriön ohjausneuvottelu perustuu maakuntalakiehdotuksen 13 pykälään. Neuvottelut ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa ja määrittävät pohjaa maakuntien talousarviokehykselle.

Pirkanmaan tavoitteena on saada simulointien avulla kokonaisnäkemys maakunnan ja valtion välisestä ohjausprosessista vuoden 2020 neuvotteluihin valmistautumiseksi, analysoida ministeriöiden tuottamat raportit Pirkanmaasta sekä luoda oma käsitys maakunnan tilanteesta.

 

Pirkanmaan tavoitteena on lisäksi tuoda esiin näkemys rahoituksen riittävyydestä ensimmäisenä toimintavuonna sekä neuvotella mahdollisista toimenpiteistä rahoituksen turvaamiseksi.

Tulevaisuudessa valtiovarainministeriön ja maakunnan väliset ohjausneuvottelut ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa. Neuvotteluissa käsitellään kustannuskehitystä, rahoitusta ja investointisuunnitelmaa sekä toimenpiteitä, joilla maakunnan tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus turvataan. Varsinaiset vuotta 2020 koskevat neuvottelut pidetään syksyllä 2018 ja keväällä 2019.

Pirkanmaalta osallistuu simulointiin valmistelun yleis-, talous- ja toimialojen johtoa sekä edustajia luovuttavista organisaatioista.

Poliittisen ohjausryhmän pj. Roope Lehto, p. 040 591 5660
Johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692

Valmistelija: projektipäällikkö Riikka Hannelius, p.  040 563 0060

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi