Maakuntauudistukseen liittyvät sopimusten siirrot valmistelussa


Uuden maakunnan valmisteluun liittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja kuntien omaisuuden, sopimusten ja vastuiden selvittäminen ja siirtäminen maakunnalle. Asia oli perjantaina esillä maakuntauudistuksen johtoryhmässä, joka osaltaan hyväksyi toimintamallin sopimusten siirtoa varten. Asia tulee vielä maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn 18.12. 

Päätökset sopimusten siirrosta maakunnalle tulee tehdä alueuudistus.fi-sivujen tietojen mukaisesti 28.2.2019 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkien sopimusten listaamista ja analysointia siirtopäätöstä varten. Ajankohta varmistuu lakien eduskuntakäsittelyssä. 

Pirkanmaan liitto ja maakuntavalmistelu tarjoavat kunnille ja sairaanhoitopiirille Cloudia-järjestelmän teknisen alustan sekä asiantuntijaresursseja tähän työhön. Suunnitelmana on, että sopimukset siirrettäisiin ja analysoitaisiin kesäkuun loppuun mennessä 2018. Maakuntavalmisteluun rekrytoidaan sopimushallinnan projektipäällikkö vuoden 2018 alusta sopimusten siirto – ja analysointitehtäviin. 

Tavoitteena on, että sopimukset saadaan siirrettyä maakunnalle tasalaatuisina ja että tuotannon jatkuminen katkeamatta vuoden 2020 alusta turvataan. Ennen vuoden 2020 alkua kunnat itse voivat ylläpitää sopimuksia järjestelmässä ja tuoda sinne uudet sopimukset. 

Sopimusten siirtäminen yhteiselle alustalle ja analysointi ennen väliaikaishallinnon aloitusta perustuu maakuntavalmistelun, Pirkanmaan liiton, kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteiseen tahtotilaan. Järjestelmässä käsitellään siirrettyjä, julkisia sopimuksia. Salassa pidettävien tai sopimusten osien käsittelystä laaditaan tarvittaessa sopimus.

  

Lisätiedot:
Maakuntauudistuksen johtoryhmän pj. konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p. 040 743 6356
Maakuntaprojektijohtaja Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi