Investointien ja palveluiden kokonaisulkoistusten rajoittamiseen liittyvät tarkoituksenmukaisuusarviot tulossa johtoryhmän ja ohjausryhmän päätettäväksi

Investointien ja palveluiden kokonaisulkoistusten rajoittamiseen liittyvät tarkoituksenmukaisuusarviot tulossa johtoryhmän ja ohjausryhmän päätettäväksi

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä sai tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön kirjeen laista, jolla rajoitetaan kuntien ja kuntayhtymien suuria investointeja ja palveluiden kokonaisulkoistuksia ennen kuin sote-järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

Ohjausryhmä päätti, että rajoittamislain mukaiset tarkoituksenmukaisuusarviot päätetään maakuntauudistuksen johtoryhmässä ja poliittisessa ohjausryhmässä.

Rajoittamislain tavoitteena on mahdollistaa se, että maakunnilla on toimintaedellytykset järjestää palvelut yhdenvertaisesti väestölleen vuoden 2020 alusta alkaen.

Nykyistä rajoittamislakia sovelletaan sopimuksiin, jotka kunnat ja kuntayhtymät tekevät yksityisten palveluiden tuottajien kanssa, kuntien ja kuntayhtymien tekemiin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ja kuntien sekä kuntayhtymien tekemiin investointeihin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin.

STM on kehottanut kuntia ja kuntayhtymiä olemaan yhteydessä maakuntavalmistelijoihin rajoittamislain hengessä mikäli ne suunnittelevat kokonaisulkoistuksia tai merkittäviä investointeja. Rajoittamislaissa on määritelty raja-arvot merkittäville ulkoistuksille ja investoinneille. Lisäksi suositellaan sopimuksiin tehtäväksi irtisanomislauseke, jolla mahdollistetaan maakunnan toimintaedellytykset yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi.


Lisätiedot:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, Roope Lehto, p. 040 591 5660
Maakuntauudistuksen projektijohtaja Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi