Hyvä palvelu ja nopea hoitoon pääsy ohjaavat tekemään valintoja, mutta valinnanvapaudesta ei ole tarpeeksi tietoa

Pirkanmaalaiset antoivat palautetta sote-palvelujen käytöstä ja valinnanvapaudesta:


 

Valinnanvapauslaki tunnetaan Pirkanmaalla heikosti, myös sote-ammattilaisten joukossa. Asiakkaat kokevat, että tieto ei kulje palveluntuottajien kesken. Huonoa palvelua saava asiakas vaihtaa helpommin.

 

Palveluiden saatavuus ja nopea pääsy sekä henkilökunnan ammattitaito vaikuttavat eniten valintapäätökseen. Neljännes vastaajista oli jo käyttänyt tai harkitsi käyttävänsä terveysaseman vaihtamiseen liittyvää valinnanvapauttaan. Jos käyttää työterveyshuollon palvelua tai on tyytyväinen nykyiseen palveluntuottajaan, vaihtamishalu laskee. Tyytyväisyys korostui kehyskunnissa, jossa usein asiakkaalla oli myös pitkäaikainen hoitosuhde.

Valintaa tehdessään ihmiset ovat erityisen kiinnostuneita vertailemaan jonotusaikojen pituutta. Tämä korostuu erityisesti palveluita paljon käyttävien kohdalla. Tärkeää on päästä aina saman henkilön palveltavaksi sekä mahdollisuus vertailla palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta. Palveluiden sijainnin ja saavutettavuuden merkitys on suurin Tampereen ja kehyskuntien ulkopuolella.

Yli puolet vastaajista ei koe yhteistyötä eri palveluntuottajien välillä sujuvaksi. Sote-ammattilaiset kokevat erityisesti tietojärjestelmien yhteensopimattomuuden tiedonkulun ongelmana. Asiakkaille puutteet näkyvät siinä, että omat tiedot eivät siirry eri palveluntuottajien välillä. Keskimääräistä sujuvamman arvion antavat kuitenkin kehyskuntalaiset ja eläkeläiset.

Tampereelta löytyy eniten aktiivikäyttäjiä (yli 10 kertaa vuodessa palvelua käyttäviä). Eläkeläisetkin erottuvat vastauksissa aktiivikäyttäjinä – iän myötä muun muassa erikoissairaanhoidon palveluita tarvitaan enemmän. Aktiivikäyttäjiä onkin erityisesti yksityisissä sote-palveluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. Yksityisiä ja työterveyshuollon palveluita käytetään aktiivisemmin Tampereella ja kehyskunnissa.

Eläkeläiset ovat yhtä valmiita kuin muutkin käyttämään sähköisiä palveluita, kun kyse on esimerkiksi ajanvarauksesta ja omista terveystiedoista. Etävastaanotto kiinnostaa heitä kuitenkin vähän. Pelkona on, että sähköiset palvelut vähentävät huomattavasti kasvokkain tapahtuvien palveluiden tarjontaa.

Haasteet sähköisten palveluiden käytössä lisääntyivät iän myötä ja sitä mukaa, kun niitä aletaan käyttää aktiivisemmin.

Tiedot käyvät ilmi Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun liittyneestä asukaskyselystä, joka toteutettiin otakantaa.fi-sivustolla helmikuussa. Kaikkiaan vastauksia saatiin 730. Tampereelta vastauksia tuli 206, kehyskunnista 150 ja muista kunnista 374 vastausta. Sote-ammattilaisia vastaajista oli 38,1 prosenttia.

- Kysely toteutettiin sähköisenä, joka on oletettavasti rajannut vastaajajoukkoa jonkin verran. Vastaajille tietokone ja sähköiset palvelut siten tutumpia. Vastaajista enemmistö oli työikäisiä ja työssäkäyviä. Eläkeläiset olivat toinen suuri vastaajajoukko; työttömien ym. työn ulkopuolella olevien vastaajien määrä jäi verraten pieneksi. Tuo lienee syynä siihen, että hyvin harva vastaaja ilmoitti käyttävänsä/käyttäneensä sosiaalipalvelua. Terveyspalveluiden käyttö oli korostunutta, projektipäällikkö Tanja Koivumäki toteaa.

Vastaukset vaikuttavat osaltaan Pirkanmaan palveluiden käytön ja uudistamisen suunnitteluun sekä valinnanvapausmallien kehittämiseen. Analyysin vastauksista toteutti Innolink Oy.

Liitteenä Vaikuta tulevaisuuden sote-palveluihin -kyselyn vastaukset.


Lisätiedot:

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166

Valinnanvapausmallien valmistelu: Projektipäällikkö Tanja Koivumäki, p. 040 800 7410, tanja.koivumaki@pirkanmaa.fi
Sote-keskuksen valmistelu: Projektipäällikkö Eeva Halme, p. 044 422 2257, eeva.halme@pirkanmaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi