Ajankohtaista maakuntavalmistelussa: Huhtikuu


Ensimmäisessä ajankohtaiskatsauksessa kerroimme muutoshankkeen johtamis- ja valmistelurakenteista eli millä porukalla Pirkanmaan maakuntaa on valmistelut. Tässä tiedotteessa saat lyhyet missä mennään -tyyppiset katsaukset useaan aiheeseen,
valmistelun kokonaiskuvan selkiyttämiseksi.

Maakuntataloutta harjoiteltiin valtion kanssa

Maakunnan toiminnan rahoitus tulee valtiolta. Maaliskuussa käytyjen talouden ohjausneuvottelujen tavoitteena oli

– saada kokonaisnäkemys maakunnan ja valtion välisestä
ohjausprosessista
– analysoida ministeriöiden raportit Pirkanmaasta ja
luoda oma käsitys maakunnan tilanteesta
– esittää Pirkanmaan näkemys maakunnan rahoituksen
riittävyydestä ja sen turvaamisesta ensimmäisenä toimintavuonna

Simuloinnin tulokset osoittivat 280 miljoonaa euroa sopeutustarvetta vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten on päätetty käynnistää selvitys maakunnan kustannusten hillinnästä.
Seuraavaksi maakuntavalmistelussa tehdään koetalousarvio,jonka tavoitteena on vähentää budjetoinnin epätarkkuuksia ensimmäisille vuosille. Valtion ja maakuntien väliset varsinaiset ohjausneuvottelut alkavat syksyllä 2018.


Valinnanvapautta halutaan pilotoida laajasti

Tampereen kaupunki isäntäkuntana on hakenut laajaa valinnanvapauspilottia Pirkanmaalle. Tavoitteena on kokeilun kautta valmistautua valinnanvapauden hallintaan maakunnassa. Pilotissa kokeillaan vapaan valinnan eri muotoja rajatulla asukasmäärällä eri kunnissa.
Kokeilu koskee sote-keskusta, suun terveydenhuoltoa, henkilökohtaista budjettia ja asiakasseteliä. STM:n päätöstä pilotista odotetaan 30.4. mennessä.
Pilotti voi käynnistyä sote- ja maakuntalainsäädännön voimaantultua.
Vuonna 2020 maakunta ottaisi vastuun kokeilusta ja laajentaisi sen kaikkiin maakunnan kuntiin.  Valinnanvapauden hallintaan valmistaudutaan myös järjestämällä yksityisille palveluntuottajille markkinavuoropuheluja. Lisäksi analysoidaan valinnanvapauskyselyn
tuloksia. Niiden mukaan noin 24 prosenttia maakunnan asukkaista on vaihtanut tai
harkitsee palveluntuottajan vaihtamista.Maakuntakonserni rakentuu palvelujen järjestäjästä ja omasta tuotannosta.


Uuden maakunnan konsernirakenne alkaa hahmottua.
Se kuvaa 20 000 työntekijän kotipesät uudessa maakunnassa. Maakuntahallinto vastaa palvelujen järjestämisestä, ja se muodostetaan kolmesta tehtäväkokonaisuudesta:
konsernipalvelut sekä sote-tehtäväala ja alueen kehittämisen ja kokonaisturvallisuuden tehtäväala. Vahva järjestäjätoiminto rakennetaan näiden yhteistyön varaan.
Palvelutuotantoa valmistellaan kahden liikelaitoksen, maku-palvelujen taseyksikön sekä maakunnan yhtiöiden pohjalle. Liikelaitokset perustettaisiin pelastustoimeen
sekä sote-palveluihin. Maakunnan tytär- ja osakkuusyhtiöitä olisivat erikoissairaanhoidon palveluja ja yleisiä tukipalveluja tuottavat yhtiöt. Jatkovalmistelussa huomioidaan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen syvenevä yhteistyö erikoissairaanhoidossa.
Konsernirakennetta hyödynnetään ensikertaa mm. koetalousarvion valmistelussa. Maakunnan konsernirakenteesta päättää maakuntavaltuusto alkuvuodesta
2019.


Palvelujen suunnittelun pohjaksi aluemalli, väestömalli sekä hyvinvointikeskusmalli

Pirkanmaan palveluja suunnitellaan koko maakunnan näkökulmasta. Palvelujen suunnittelu etenee hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta ja etenemisestä tiedotetaan
säännöllisesti. Tavoitteena on, että lähivuosien palveluverkkosuunnitelma saadaan uuden maakuntavaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2019.
Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi viiden alueen suunnittelumallin sekä hyvinvointikeskusmallin. Lisäksi hyväksyttiin maakunnan väestömalli, jonka mukaan 2025 maakunnassa on 550 000 asukasta.Viiden alueen mallissa alueet ovat tasapainoisia asukasmäärältään, ikärakenteeltaan ja kustannuksiltaan.
Asukkailla on vapaa hakeutumismahdollisuus uudessa maakunnassa, eikä aluemallin hyödyntäminen rajoita sitä. Monipuoliset hyvinvointikeskukset tulevat muodostamaan
palveluverkon rungon, jota täydennetään muilla palvelupisteillä, jalkautuvilla palveluilla, liikkuvilla palveluilla, sähköisillä palveluilla sekä kotiin tuotavilla
palveluilla.


Kasvupalvelujen järjestäjä-tuottaja -pilotit

Pirkanmaalle on suunnitteilla uusi kasvupalvelun järjestämis-tuottamis -pilotti ajalle 2018–2020.Kasvupalveluilla tarkoitetaan työllisyys- ja yrityspalveluja. Pilotin tavoitteena on mahdollistaa valinnanvapautta asiakkaille ja saada uusia palveluntuottajia mukaan suunnittelemaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita. Työ on vasta alussa ja se etenee seuraavaksi markkinavuoropuhelulla ja työpajoilla potentiaalisten palveluntuottajien
ja kuntakumppaneiden kanssa.Pirkanmaan maakuntahallitus pitää tärkeänä, että uudistuksia viedään eteenpäin

Keskeisin sote- ja maakuntalainsäädäntö on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Maakuntahallituksen kymmenen kohtaa käsittävän kannanoton voit lukea Pirkanmaa2019 -sivuilta


Pirkanmaan valmistelu aktiivista ja arvostettua

Pirkanmaan maakunnan valmistelijoita on haluttu kuulla laajasti eri valiokunnissa sote-lainsäädännöstä. Muutosorganisaatiossa valmistelun tahti on muutenkin kiihtynyt ja poliittinen ohjausryhmä on ottanut käyttöön ns. iltakoulumenetelmän, jossa on enemmän
aikaa keskustelulle valmistelijoiden ja päättäjien kesken.


Verkkopalvelut

Tulevan maakunnan verkkosivujen valmistelu on käynnistynyt. Sivut ovat keskeisin väline saada tietoaja hoitaa asioitaan tulevassa maakunnassa. Tavoitteena on, että tuleva verkkosivusto palvelisi mahdollisimman hyvin eri käyttäjien tarpeita. Työ on aloitettu konseptoinnilla, johon myös maakuntaa siirtyvien organisaatioiden henkilöstö pääsee osallistumaan suunnitteluun mm. työpajojen muodossa.Henkilöstön rekrytointi ja lisätilat

Maakuntavalmistelussa, Kelloportinkadulla työskentelee tällä hetkellä jo noin 60 henkilöä sisältäen harjoittelijat. Huhtikuun aikana saamme lisätilaa Tampella- talosta. Lisärekrytointeja on tulossa ja hakuja voi seurata Pirkanmaa2019 -sivulta. Sivuilla voi myös
tutustua koko muutosorganisaatioon ja muuhun henkilöstöön.Tullaan tutuksi Avoimet ovet -päivänä

Maakuntaan siirtyvällä henkilöstöllä on mahdollisuus tulla tutustumaan Tampella-talon tiloihin ja muutosorganisaation juhannusviikon maanantaina 18.6.2018, kun järjestämme Maakunta-häppeninki -nimellä kulkevan avoimien ovien päivän. Olette tervetulleita nonstop
periaatteella klo 13–16 välillä. Meidät tavoittaa www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019 sekä Twitteristä #Pirkanmaa2019, YouTubesta Pirkanmaa2019 ja Facebookista Pirkanmaa2019.

Seuraava ajankohtaiskatsaus julkaistaan kesäkuussa

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi