Vastaavan koulukuraattorin sijaisuus

Akaa on 17.000 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä. Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä. Toimintaamme ohjaa uusi VIKSU AKAA-kuntastrategia. Uudistumme ennakkoluulottomasti asukkaiden ja kumppaneiden tarpeista lähtien. Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1.050 työntekijää.


Haemme koulujen erityistyön yksikköön vastaavaa koulukuraattoria määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 7.1.2019 – 31.12.2020.
Koulujen erityistyössä toimii kaksi koulupsykologia, kaksi koulukuraattoria ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

Koulukuraattorin tehtävänä on edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Kuraattori ja psykologi tekevät kouluissa asiakastyötä sekä antavat konsultaatiota opetus- ja muulle oppilashuoltohenkilöstölle. Toiminta tapahtuu Akaan eri kouluilla.
Työssä tarvitaan omaa autoa.

Työnohjaus järjestetään yhdessä toisen koulukuraattorin kanssa.
Työnantajana kaupunki panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin tarjoamalla monipuoliset liikunnalliset työhyvinvointipalvelut.

---------------------------------------------------

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan kuraattorin toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 7§:n mukainen kelpoisuus (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä).
Pätevien hakijoiden puuttuessa toimi voidaan täyttää määräaikaisesti em. lain 8§:n mukaisen sosionomin pätevyyden omaavalla henkilöllä kuraattorin nimikkeellä.

Eduksi katsotaan kokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä. Myös koulumaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteminen on eduksi tehtävän hoitamisessa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä sopeutumiskykyä vaihteleviin työtilanteisiin.

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.
Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Valittavan on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (524/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä ja toimitettava kuukauden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 11.12.2018.

Hakemukset lähetetään osoitteella Akaan kaupunki, Perusturvatoimen hallinto, Sampolantie 5, 37800 Akaa tai sähköpostilla akaan.kaupunki(at)akaa.fi.

Lisätietoja:
koulupsykologi Tiina Tommila, puh. 040 335 3401, tiina.tommila(at)akaa.fi
koulukuraattori Jaana Suontausta, puh. 040 335 3046, jaana.suontausta(at)akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi