Kaksi puheterapeuttia

Akaa on noin 17 000 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä. Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä.
Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1 050 työntekijää.

Akaan kaupunki tuottaa terveydenhuolto- ja perhekeskuspalvelut yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Akaan kaupunki ja Urjalan kunta. Yhteistoiminta-alueen asukasluku on n. 21 600.

Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella on neljä terveysasemaa, joista kolme sijaitsee Akaan taajamissa ja yksi Urjalassa. Kaikilla terveysasemilla on saatavana lääkäreiden vastaanoton-, suun terveydenhuollon- sekä neuvolapalveluita. Lisäksi Toijalan ja Urjalan terveysasemilla on terveyskeskussairaalan osastot.
Akaan Toijalaan suunnitellaan parhaillaan uutta hyvinvointikeskusta, jonne keskitetään pääosa Akaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja myös puheterapeuteille tulee uuteen rakennukseen työtilat.

Akaan terveystoimessa on kaksi puheterapeutin vakanssia ja valoisat ja rauhalliset toimitilat sijaitsevat hyvinvointikeskuksen valmistumiseen saakka Urjalan terveysasemalla.
Molemmat puheterapeutin vakituiset toimet ovat nyt avoinna.

Perusterveydenhuollon puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisten lasten tutkimuksiin ja kuntoutukseen, mutta asiakaskuntaan kuuluu myös kouluikäisiä ja aikuisia.
Puheterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa ja hän osallistuu terveydenhuollossa kuntoutustyöryhmän työskentelyyn.

Tuemme puheterapeuttien työtä ja siitä syystä panostamme myös muihin innovatiivisiin ratkaisuihin. Neuvolaikäisille ostamme äännekoulun nettiterapiapalveluita puuttuvien äänteiden opetteluun ja myös etäterapiapalveluita ostetaan.
Olemme innokkaita kehittämään puheterapiapalveluitamme sekä työtapoja ja sen vuoksi haemmekin innovatiivisia ja kehittämismyönteisiä puheterapeutteja joukkoomme.

Tuemme ammatillista täydennyskoulutusta ja työvälineet ovat ajanmukaiset. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.
Työnantajana kaupunki panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin tarjoamalla monipuoliset liikunnalliset työhyvinvointipalvelut.

----------------------------------------------------

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin pätevyys.

---------------------------------------------------

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.
Työsuhteissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

----------------------------------------------------

Hakuaika päättyy 23.9.2019 klo 15:00.

Hakemukset lähetetään osoitteella Akaan kaupunki, Perusturvatoimen hallinto, Sampolantie 5, 37800 Akaa tai sähköpostilla perusturvatoimi(at)akaa.fi.

----------------------------------------------------

Lisätietoja:
johtava hoitaja Marja Lehtonen, puh. 040 335 2420, marja.lehtonen@akaa.fi
osastonhoitaja Tuija Jara, puh. 040 335 2007, tuija.jara@akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi